30. obletnica Državnega zbora

 

Ob 30- letnici prvega sklica Državnega zbora RS

Društvo poslancev 90 (DP90) združuje in povezuje vso širino programskih, vrednostnih in ideološko-političnih pogledov naših članic in članov. 30 letnica Državnega zbora (1992-2022) nam pomeni veliko, kljub temu, da- kot govori že naše ime- dajemo posebno težo sklicu osamosvojitvene skupščine leta 1990. Ponosni smo, da lahko z našim delovanjem ohranjamo živ spomin na vse dosedanje sklice najvišjega organa slovenske države. S posebnim spoštovanjem se spominjamo prvih sklicev, ki so bili zaznamovani z osamosvojitveno energijo, ko je bilo zmagovito seštevanje in ne deljenje. Ko je bilo  kot skoraj samoumevno sprejeto, da slovenska identiteta temelji na ustavnem patriotizmu, na zvestobi v ustavo zapisanim načelom. In ki so jim ton in verodostojnost dajale tudi velike človeške in politične osebnosti, ki so delovale še posebno v začetku slovenskega parlamentarizma. Tudi zato ta čas verjetno upravičeno lahko imenujemo zlata doba našega parlamentarizma, brez nepotrebnega in neupravičenega idealiziranja. Kljub temu, da je parlament vedno najbolj primarni prostor različnosti, pa smo veliki zagovorniki drže argumentov v razpravah; sposobnosti poslušanja in slišanja in še posebej spoštovanja poslanskega kolega, kolegice, ki na svet oziroma  na družbo preprosto gleda iz drugačnih vrednostnih, kulturnih in drugih izhodišč.

Naš pogled in vizija za naprej najverjetneje nista povsem enaka pri vseh naših članih in članicah. Prepričan pa sem, da delimo prepričanje, da je treba v slovenskem političnem prostoru storiti vse oziroma se dosledno boriti za to, da se bo Državni zbor umeščal  tja, kamor ga je umestila slovenska ustava, v središče slovenske politike. Prav iz take vloge Državnega zbora - saj, kot rečeno, je Slovenija po ustavi parlamentarna demokracija -  se bo gradila alternativa "slovenski skregani politiki". Njeno bistvo bi lahko ponazorili z stavkom, da ljudje, ki so bolj zadovoljni z lastno državo, so bolj odprti in naklonjeni tudi reševanju domačih in tudi globalnih izzivov.

Naslednji velik  izziv, ki se nam odpira pri pogledih naprej je tudi v tem, da bo Državni zbor RS znal in tudi zmogel sprejemati take odločitve, da bodo mladi upravičeno verjeli, da imata slovenska -in tudi evropska- politika zanje dobre rešitve.

Velik izziv za prihodnost, ko gre za slovensko in vsako demokracijo, je po mojem mnenju tudi vprašanje take ali drugačne cenzure razmišljanja in razglabljanja o katerem koli vprašanju, ki ga določena nezanemarljiva skupina, včasih celo močna večina zaznava kot pomembnega. Ali bomo pristali na to, da bomo le še hlapci nosilcev moči, ki preko neformalnih forumov in lastnikov najvplivnejših novodobnih medijev z argumentom moči in ne močjo argumentov določajo, o čem je dovoljeno govoriti in o čem ne - in bo demokracija le še farsa - ali se bomo temu uprli. Predvsem z vzvodi parlamentarne demokracije, dokler sploh še ima tak upor možnost za uspeh.

Čeprav so že nekateri veliki antični filozofi  opozarjali na pasti in nepopolnosti demokratične ureditve še vedno velja, da je demokracija med vsemi možnostmi še najboljša izbira. Boljšo ali slabšo jo delamo ljudje. Ob 30 letnici prvega sklica DZ RS v imenu DP90 čestitam vsem dosedanjim in sedanjim poslankam in poslancem z željo, da po svojih najboljših močeh izgrajujemo čim bolje delujočo slovensko parlamentarno demokracijo s ciljem uspešnega razvoja Slovenije in  čim večjega zadovoljstva Slovenk, Slovencev in vseh slovenskih državljanov.

 

Marjan Podobnik

Predsednik DP90 

 

 

30. let od prvega sklica Državnega zbora Republike Slovenije

V letošnjem letu obeležujemo 30. obletnico Državnega zbora. V okviru 30. obletnice bodo v Državnem zboru izvedli številne projekte in dogodke, ki bodo kronološko strnjeni tudi na tej spletni strani.

https://tinyl.io/6ifR

Državni zbor_osem mandatov_11-05-2022_1 (dz-rs.si)

 

Produkcija: NETMEDIA