Novi predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik izpostavil pomen sodelovanja bivših poslancev ne glede na njihovo politično opredelitev.

Novi predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik

Novi predsednik Društva poslancev 90 Marjan Podobnik izpostavil pomen sodelovanja bivših poslancev ne glede na njihovo politično opredelitev.

Ljubljana, 9. julij 2020 - Sinoči je v Veliki dvorani Državnega zbora RS potekal zelo dobro obiskan volilni občni zbor poslancev, članov Društva 90.

Za novega predsednika je bil brez glasu proti izvoljen Marjan Podobnik, ki je v času osamosvajanja Slovenije po prvih demokratičnih volitvah leta 1990 vodil največjo poslansko skupino znotraj zmagovite koalicije DEMOS. Za podpredsednico je bila s polno podporo izvoljena Alenka Jeraj. Sekretar je postal Sašo Lap, blagajničar pa Bojan Homan.

Za člane izvršilnega odbora so bili izvoljeni Silva Črnugelj, Slavko Kmetič in Vlado Puc, za člana nadzornega odbora mag. Barbara Žgajner, Žarko Pregelj in Milenko Ziherl. za člane in namestnike članov častnega razsodišča pa so bili izvoljeni dr. Marko Pavliha, dr. Ludvik Toplak, Janez Per, Jožef Jerovšek in Franci Feltrin.

Novi predsednik se je najprej zahvalil dosedanjemu dolgoletnemu predsedniku Društva poslancev 90 dr. Mitji Slavincu in drugim dosedanjim nosilcem funkcij za njihovo delo. Dr. Mitja Slavinec je za dolgoletno predano delo izročil listino z imenovanjem za častnega člana Društva poslancev 90 dosedanji sekretarki Nadi Skuk in dosedanjemu podpredsedniku Jožetu Horvatu.

Med programskimi prioritetami je novi predsednik Marjan Podobnik poleg statusnih vprašanj izpostavil aktivnosti, ki bodo pripomogle k dvigu ugleda Državnega zbora RS in vseh ustanov, ki predstavljajo Slovenijo. Zavzel se je tudi za tvorno sodelovanje vseh bivših poslank in poslancev ne glede na strankarsko pripadnost in vrednostno opredelitev, s ciljem, da tako Društvo poslancev 90 prispeva vsaj droben kamenček v mozaik bolj povezane Slovenije.

 

Letni zbor članov Društva poslancev 90

Datum objave: 08.07.2020

Letni zbor članov Društva poslancev 90 se je začel ob 17. uri v veliki dvorani Državnega zbora.

Produkcija: NETMEDIA