Umrl je Maks Lavrinc

ponedeljek, November 14, 2016 - 12:15

Umrl je Maks Lavrinc, Kamničan, nekdanji Predsednik skupščine Občine Kamnik.

Rodil se je na Vrhpolju pri Moravčah, že od otroštva je živel v Kamniku, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo in gimnazijo. Ker v tem kraju, zaradi očetovega spora z oblastmi leta 1972, ni dobil službe, se je zaposlil v Ljubljani kot kriminalist. Kasneje je delal še kot višji državni uradnik, potem pa v gospodarstvu. Leta 1982 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral kot univerzitetni diplomirani pravnik.

Leta 1988 je bil izvoljen za Predsednika skupščine Občine Kamnik. To funkcijo je opravljal do leta 1994.

Leta 1992 je bil izvoljen v 1. državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:

Odbor za gospodarstvo (podpredsednik),
Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko,
Odbor za notranjo politiko in pravosodje in
Preiskovalna komisija o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti.
 

Leta 1996 je bil izvoljen v 2. državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (od 17. decembra 1997) (predsednik),
Komisija za evropske zadeve (od 25. marca do 15. maja1997 in od 9. oktobra 1997),
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (do 25. septembra 1997, od 9. oktobra 1997),
Ustavna komisija (do 25. septembra 1997, od 9. oktobra 1997),
Odbor za notranjo politiko in pravosodje (od 15. maja do 25. septembra ter od 9. oktobra 1997) in
Odbor za mednarodne odnose (od 25. marca do 15. maja 1997).
 

Leta 2000 je bil izvoljen v 3. državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
Odbor za notranjo politiko in pravosodje (predsednik) in
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
 

Od leta 2005 do leta 2007 je bil svetovalec predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška.
 

25. januarja 2007 je, razočaran nad vodstvom stranke, izstopil iz LDS.
 

6. oktobra 2007 je, kot ustanovni član, soustanovil novo stranko Zares - nova politika.
 

2. februarja 2010 ga je Mandatno-volilna komisija, na predlog poslanske skupine Zaresa, imenovala za člana nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK. Zaradi nestrinjanja z načinom upravljanja sklada, pod nekdanjim in takratnim vodstvom, je marca 2011 s svojega položaja odstopil.
 

Na državnozborskih volitvah leta 2011 je kandidiral na listi Zaresa. 
 

Maks, počivaj v miru...

Produkcija: NETMEDIA