Po mnogo letih ponovno "Šolski tolar"

Spoštovane članice in člani DP90

Na pobudo predsednika DP 90 gospoda Marjana Podobnika je naš prvi predsednik Rudi Moge napisal genezo Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju, pogovorno Šolski tolar. V njem je opisal, kako sta z ministrom za šolstvo dr. Slavkom Gabrom s politično premetenostjo in ob sodelovanju in poenotenju vseh poslancev zagotovila osnove, da je Slovenija postala na znanju temelječa družba. Poslanci in ministrstvo za šolstvo so uspeli prepričati javnost o smotrnosti naložb v izobraževanje. Vlada, ki je v začetku nasprotovala zakonu, je pod pritiskom javnosti zakon podprla in hkrati razvozlala gordijski vozel tako, da je od naložb za orožje v znesku 100 milijard tolarjev dala 27 milijard v nujne razvojne programe izobraževanja, 73 milijarde pa za nakup orožja. S sprejemom zakona je Državni zbor Republike Slovenije uresničil eno od vizij o uspešni Sloveniji v združeni Evropi, hkrati pa je bil premišljen razvoj šolstva tudi veliko državotvorno dejanje.

 
Produkcija: NETMEDIA