Redni volilni letni Zbor članov Društva poslancev 90

 

 

Redni volilni zbor Društva poslancev 90 je potekal v Veliki dvorani Državnega zbora po naslednjem dnevnem redu:

 

 

 

1.            Otvoritev zbora in nagovor predsednika DZ RS g. Janka Vebra.

2.            Razprava na temo: Volilni sistemi – kateri je bolj pošten?

3.            Izvolitev organov zbora (predsedstva, verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja).

4.            Poročilo predsednika, blagajnika, inventarne komisije in nadzornega odbora o delu v preteklem letu.

5.            Razrešnica organom Društva poslancev 90.

6.            Volitve organov Društva poslancev 90.

7.            Program dela za tekoče leto.

8.            Razno

 

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Državnega zbora g. Janko Veber. Sledila je strokovna razprava z naslovom Volilni sistemi – kateri je bolj pošten?, h kateri je uvod podala sekretarka Društva g. Nada Skuk.

V nadaljevanju Zbora so bila podana poročila o delu v preteklem obdobju in izvoljeno je bilo novo vodstvo društva: http://www.poslanci90.si/sl/o-drustvu.

Predsednik društva dr. Mitja Slavinec je v nadaljevanju predstavil program dela, kjer je posebej poudaril nekatere splošne projekte, kot so ureditev razmerja med DP90 in DZ, ddziv na pomembnejše politične teme, širitev članstva in skrb za člane ter pridobivanje sponzorjev, ureditev statusa poslancev in bivših poslancev, informiranje in ugodnosti za člane, mednarodno povezovanje s sorodnimi organizacijami.

Predstavil je tudi nekaj konkretnih projektov izmed katerih so posebej izstopali nadgraditev spletne strani z aplikacijo za urejanje osebnih podatkov članov, tradicionalno srečanje poslancev in posvet ob 10 obletnici vstopa Slovenije v EU.

Na koncu je Društvo s posebnimi plaketami zahvalilo članom Parlamentarnega dixie banda za dolgoletno podporo in dobro sodelovanje, ki vsem dogodkom Društva poslancev 90 ob vsebinskem in strokovnem, zagotavlja zelo visok kulturni nivo.

Produkcija: NETMEDIA