Potrjen predlog, da se 13. maj preimenuje v državni praznik, v spomin na prvo protifašistično formacijo v Evropi -TIGR.

torek, Julij 6, 2021 - 11:45

Izvršni odbor Društva poslancev 90 (DP90) in zbor članov DP90 je na svojih sejah, 22. junija 2021 sprejel

SKLEP: Javno, z dvigom rok, je soglasno potrjen predlog Društva TIGR, da se 13. maj preimenuje v državni praznik, v spomin na prvo protifašistično formacijo v Evropi -TIGR.

 

Produkcija: NETMEDIA