O društvu

 

Društvo poslancev 90 (DP90) je prostovoljno združenje poslancev, je nepridobitno, deluje samostojno in služi v splošno koristne družbene namene.

Društvu poslancev 90 se z Odločbo MJU, št.: 093-64/2020/10 z dne, 9.3. 2021, podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja širjenja, utrjevanja in krepitve vrednot parlamentarizma in demokracije.

 
Namen DP90 je:
  • združevanje poslancev, bivših poslancev, delegatk in delegatov Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na volitvah leta 1990, kakor tudi poslancev in bivših poslancev evropskega parlamenta,
  • spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev poslancev,
  • skrb za interese članov in medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se soočajo člani.

Cilj delovanja Društva je, da prispeva k širjenju, utrjevanju in krepitvi vrednot parlamentarizma in demokracije.

 

Predsednik

 

Podpredsednica

 

Tajnik

Blagajnik

Bojan Homan
 
 

Člani Izvršnega odbora (IO)

Silva Črnugelj
 
 
 

Nadzorni odbor

mag. Barbara Žgajner,
Žarko Pregelj
Milenko Ziherl
 

Člani in namestniki častnega razsodišča

 
 
prof. dr. Ludvik Toplak
 
 

Namestnika

Jožef Jerovšek
Franci Feltrin

 

Društvu poslancev 90 se z Odločbo MJU, št.: 093-64/2020/10 z dne, 9.3. 2021, podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja širjenja, utrjevanja in krepitve vrednot parlamentarizma in demokracije.

 

Osebna izkaznica

Osnovni podatki o Društvu poslancev 90

Polni naziv Društvo poslancev 90  
Skrajšani naziv DP90
Naslov Šubičeva 4, Ljubljana
Predsednik Marjan Podobnik
Telefon +386 40 420 520
Faks +386 (0) ………..
Elektronska pošta drustvodp90@gmail.com
Spletna stran http://www.poslanci90.si/

FB stran

Wikipedija

LinkedIn

YouTube

https://www.facebook.com/DrustvoPoslancev90

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_poslancev_90

Društvo poslancev | LinkedIn

https://www.youtube.com/playlist?list=WL

Leto ustanovitve 2008, ustanovni občni zbor 11.7.2008
Org. oblika društvo
Registracija Vpisano pri UE Ljubljana, 8.10.2008, odl. št. 215-1133/2008-9(21010)
Matična številka 4003489000
Davčna ID za DDV 69127476
TRR pri NLB, d.d. SI56 0201 0025 7685 995
IBAN SI
Swift koda LJBASI2X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki za nakazilo letne članarine v višini 20 € so:

IBAN: SI56 0201 0025 7685 995
KODA NAMENA: OTHR
REFERENCA: SI99
NAMEN: Članarina za tekoče leto 2023

 

 

Častni člani Društva poslancev 90

Častni član Društva poslancev 90 lahko postane oseba, katera prispeva k širjenju, utrjevanju in krepitvi vrednot parlamentarizma in demokracije ter ima izjemne zasluge za razvoj in uresničevanje društvenih programskih usmeritev k razvoju Društva.

Častne člane imenuje občni zbor/skupščina Društva na predlog izvršnega odbora Društva.

 

Ime in priimek Kraj/Leto
Rudi Moge Ljubljana, 2014
Ivo Hvalica Ljubljana, 2016-2022
Jožef Horvat Ljubljana, 8.7. 2020
Nada Skuk Ljubljana, 8.7. 2020
dr.Marko Pavliha Ljubljana, 22.6.2021
dr. Mitja Slavinec Ljubljana, 22.6.2021
Boris Pahor Lj, 22.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Mitja Slavinec

 

Boris Pahor, 1913 – 2022

 

Ustanovitev in status DP90, skozi čas

     
11.07.2008 Ustanovitveni občni zbor PRISTOPNA   IZJAVA
08.10. 2008

Vpis Društva poslancev 90 v register društev pri Upravni enoti Ljubljana; Odločba številka: 215-1133/2008-9 (21010)

Vpis Društva poslancev 90 v register društev na AJPES-u

Pravila Društva poslancev  z dne 11.7.2008, potrjena 8.10.2008
09.03. 2009 Prvi redni občni zbor  
23.09. 2020 Vpis spremembe zastopnika društva pri Upravni enoti Ljubljana; Odločba številka: 215 -577/2020-8  
26.01. 2021 Vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES-u  
01.02. 2021 Vpis spremembe temeljnega akta pri Upravni enoti Ljubljana; Odločba številka: 215-55/2021-6 Spremembe in dopolnitve Pravil Društva poslancev 90 z dne 23.1.2021, potrjene 1.2.2021
09.03. 2021 Ministrstvo za javno upravo z Odločbo štev: 093-64/2020/10 podeli Društvu poslancev 90, status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja, utrjevanja in krepitve vrednot parlamentarizma in demokracije.  
12.03. 2021 Vpis v register: Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na AJPES-u  

Ur. l. RS

št. 75/2021

Društvo je uvrščeno na seznam upravičencev do donacij, namenjenih iz dela dohodnine davčnih zavezancev pri Ministrstvu za finance

Obrazec za namenitev dela dohodnine: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf

ali preko eDavki eDavki - Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si)

  Vpis potrditve čistopisa temeljnega akta (Pravila društva poslancev 90) pri Upravni enoti Ljubljana; Odločba številka:  V pripravi ...
     

 

Produkcija: NETMEDIA