Občni zbor in letno srečanje Društva poslancev 90 (DP90) v Celju

Občni zbor in letno srečanje Društva poslancev 90 (DP90), ki je bilo v soboto, 12. marca 2022 ob 11. uri, v dvorani Celjanka na celjskem sejmu.

 

Letos smo združili občni zbor članov in letno srečanje Društva poslancev 90. 

V delovno predsedstvo občnega zbora so bili predlagani in potrjeni Marjan Podobnik kot predsednik, Sašo Lap, Franci Feltrin in Manja Konkolič, kot člani.

Predsednik DP90, g. Marjan Podobnik je najprej vse prisotne lepo pozdravil in zaželel dobro počutje in uspešno delo

Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

Na začetku nas je pozdravil tudi gostitelj direktor sejma, g. Pangerl.

Predsednik je predstavil poročilo in program dela za leto 2022 -2023. Podano je bilo tudi finančno poročilo za leto 2021.

Kot prvi je dobil besedo gospod Lojze Peterle, ki je bil s strani DP90 imenovan, da oblikuje Svet modrecev. Nakazal je nekaj predlogov in možnosti za začetek delovanja.

V nadaljevanju se je razvila vsebinsko zelo pestra razprava, v kateri je sodelovalo preko deset članic in članov DP90.

Sklepi, ki so sledili lahko strnemo v nekaj točk:

  • Člani DP90 podpiramo Ukrajino v boju proti agresorju in v njihovem boju za svobodo
  • V pogovoru z vodstvom DZ moramo zahtevati vstop v parlament s člansko izkaznico DP90, pridobitev pisarne in ureditev statusa bivših poslancev
  • Ponovno povabimo vse člane Skupščine SRS in vseh ostalih sklicev našega in EU parlamenta k včlanitvi v DP90
  • Pripravi se poseben Zakon o poslancih, ki se vloži v naslednjem sklicu DZ
  • V šolski sistem vgraditi osamosvojitev naše države

Po končanem občnem zboru smo prisluhnili Otu pestnerju in Alpskemu kvnintetu.

Posnetek občnega zbora DP90

Skupščina Društva poslancev 90 v Celju - YouTube

društvo poslancev 90 - YouTube

(posnetek zbora in vse fotografije TV SKLEDAR)

Produkcija: NETMEDIA