O društvu

 

Društvo poslancev 90 je prostovoljno združenje poslank in poslancev, je nepridobitno, deluje samostojno in služi v splošno koristne družbene namene.

Namen Društva je:

  • združevanje poslancev, bivših poslancev, delegatk in delegatov Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na volitvah leta 1990, kakor tudi poslancev in bivših poslancev evropskega parlamenta,
  • spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev poslancev,
  • skrb za interese članov in medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se soočajo člani.

Cilj delovanja Društva je, da prispeva k širjenju, utrjevanju in krepitvi vrednot parlamentarizma in demokracije.

 

Predsednik

 
 

Podpredsednica

Alenka Jeraj
 
 

Tajnik

 

Blagajnik

Bojan Homan
 
 

Člani Izvršnega odbora (IO)

Silva Črnugelj
Slavko Kmetič,
Vlado Puc
 

Nadzorni odbor

mag. Barbara Žgajner,
Žarko Pregelj
Milenko Ziherl
 

Člani in namestniki častnega razsodišča

 
 
prof. dr. Ludvik Toplak
Janez Per
 

Namestnika

Jožef Jerovšek
Franci Feltrin

 

 

Osebna izkaznica

Osnovni podatki o Društvu poslancev 90

Polni naziv Društvo poslancev 90  
Skrajšani naziv DP90
Naslov Šubičeva 4, Ljubljana
Predsednik Marjan Podobnik
Telefon +386 51370094
Faks +386 (0) ………..
Elektronska pošta drustvodp90@gmail.com
Spletna stran http://www.poslanci90.si/

FB stran

Wikipedija

LinkedIn

https://www.facebook.com/DrustvoPoslancev90

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_poslancev_90

Društvo poslancev | LinkedIn

Leto ustanovitve 2008, ustanovni občni zbor 11.7.2008
Org. oblika društvo
Registracija Vpisano pri UE Ljubljana, 8.10.2008, odl. št. 215-1133/2008-9(21010)
Matična številka 4003489000
Davčna ID za DDV 69127476
TRR pri NLB, d.d. SI56 0201 0025 7685 995
IBAN SI
Swift koda LJBASI2X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Častni člani Društva poslancev 90

Častni član Društva poslancev 90 lahko postane oseba, katera prispeva k širjenju, utrjevanju in krepitvi vrednot parlamentarizma in demokracije ter ima izjemne zasluge za razvoj in uresničevanje društvenih programskih usmeritev k razvoju Društva.

Častne člane imenuje občni zbor/skupščina Društva na predlog izvršnega odbora Društva.

 

Ime in priimek Kraj/Leto
Rudi Moge Ljubljana, 2014
Ivo Hvalica Ljubljana, 2016
Jožef Horvat Ljubljana, 8.7. 2020
Nada Skuk Ljubljana, 8.7. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkcija: NETMEDIA