Zgodovina

 

Prvi predsednik Rudolf Moge


Leta 1992 je postal član 1. državnega zbora Republike Slovenije kot nadomestilo za Davorina Kračuna; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
 • Odbor za kulturo, šolstvo in šport (predsednik; od 25. aprila 1995),
 • Odbor za kulturo, šolstvo in šport (podpredsednik; do 26. januarja 1995),
 • Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (19. september 1993-26. januar 1995 in od 25. aprila 1995) in
 • Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj (do 26. januarja 1995 in od 25. aprila 1995).
Rudolf Moge, bivši član Liberalne demokracije Slovenije, je bil leta 2004 tretjič izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
 • Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb,
 • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj (predsednik) in
 • Mandatno-volilna komisija.

 

                                                                                           

 

Marko Pavliha


Študiral je v Ljubljani, Splitu in Montrealu, vrsto let je delal v gospodarstvu (Splošna plovba, Kompas, Pozavarovalnica Sava in Jedrski pool GIZ), potem pa se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil vrsto let (in je zopet) predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet in tudi prodekan, dokler ni bil leta 2004 izvoljen v slovensko vlado kot minister za promet, kasneje pa kot poslanec in podpredsednik državnega zbora. Prof. Pavliha se je po končanem poslanskem mandatu vrmil v akademski svet, kjer predava na fakulteti za pomorstvo in promet, pravni fakulteti in ekonomski fakulteti ljubljanske univerze ter na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti, gostoval pa je tudi na prestižnih univerzah v Belgiji, Avstraliji in na Malti. Prof. Pavliha je član številnih domačih in mednarodnih organov ter strokovnih združenj, je eden od ustanovitvenih članov in predsednik Društva za pomorsko pravo Slovenije, v obdobju 2003-2004 je bil generalni sekretar Mednarodnega pomorskega odbora (CMI), je avtor in soavtor 20 knjig in več kot 500 člankov, za svoje delo pa je prejel vrsto priznanj, med katerimi je še posebej pomembna nagrada “Pravnik leta 2001”, ki mu jo je podelila Zveza društev pravnikov Slovenije, šestkrat pa je bil v okviru akcije Ius Software izbran med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov.
 
Marca 2007 je skupaj s še tremi člani (Rop, Lavtižar Bebler in Cvikl) izstopil iz LDS in prestopil v poslansko skupino Socialnih demokratov; z njihovim pristopom je poslanska skupina SD postala največja opozicijska stranka. V mandatu 2004-2008 je bil med drugim podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik dveh skupin prijateljstva (s Kanado in Malto), vodja slovenske delegacije v Evro-sredozemski parlamentarni skupščini.
 
 
 

Mitja Slavinec

Prof. dr. Mitja Slavinec je študiral v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral iz fizike. Zaposlen je na Univerzi v Mariboru, kjer je drugi mandat dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko. 

Leta 2004 je bil na listi LDS izvoljen v Državni zbor, kjer je bil podpredsednik Odbora za zadeve EU in predsednik Skupine prijateljstva z Avstrijo. 
Na lokalni ravni je bil tri mandate član Mestnega sveta MO Murska Sobota, en mandat kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti in dva mandata predsednik Kadrovske komisije. Zdaj je predsednik Nadzornega odbora MO Murska Sobota.
 
Dva mandata, med letoma 2012 in 2020, je vodil Društvo poslancev 90, družbeno aktiven pa je tudi na drugih področjih. Tako je predsednik Slovenske potapljaške zveze, Častnega razsodišča pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Pomurske akademije PAZU, Astronomskega društva Kmica in predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije ‒ PIF ter Naravoslovno matematične fundacije.
Raziskovalno je aktiven na področju aplikativne fizike in fizike tekočih kristalov, deluje pa tudi v številnih strokovnih telesih. Je član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in predsednik področne maturitetne komisije za fiziko. 
 
Za svoje delo je prejel več nagrad, kot npr. Plaketo MO Murska Sobota, kot najvišje priznanje soboške občine, častni znak Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki jo je med letoma 2010 in 2014 tudi vodil, srebrni znak Univerze v Mariboru in plaketo Prometej znanosti za odličnost pri komuniciranju. Je častni član Podvodne reševalne službe Slovenije, za svoje skoraj 40-letno aktivno delovanje kot podvodni reševalec pa je prejel Plaketo Civilne zaščite RS.
 
 
 
 
 

  

Seznam dosedanjih predsednikov in podpredsednikov Državnega zbora

Predsedniki

dr. France Bučar                                                 mag. Herman Rigelnik               mag. Dejan Židan

Jožef Školč                                                          Janez Podobnik                        Igor Zorčič

Borut Pahor                                                         Franc (Feri) Horvat

France Cukjati                                                    dr. Pavel Gantar

Ljubo Germič                                                      dr. Gregor Virant

Janko Veber                                                        dr. Milan Brglez

Podpredsedniki

Miroslav Mozetič                                                  dr. Lev Kreft

Vladimir Topler                                                    Zoran Thaler

Borut Pahor                                                          dr. Helena Hren Vencelj

Irma Pavlinič-Krebs                                            dr. Miha Brejc

Anton Delak                                                          mag. Vasja Klavora

Sašo Peče                                                            France Cukjati                                                     

mag. Vasja Klavora                                             Miran Potrč

 

Častni člani

Jožef Horvat, Nada Skuk, Rudi Moge in Ivo Hvalica
 
 

Ustanovna skupščina

 

                                                                                             

 

Poročilo predsednika o delu Društva poslancev 90 v letu 2009

 

Člani izvršnega odbora so imeli 7 sestankov, društvo pa dve srečanji. Na sejah izvršnega odbora se je zagotavljalo prostorske pogoje za delo društva, določil se je znak društva, organizirali so se poslanski večeri, izdala se je publikacija ob 20. obletnici prvih volitev 8. aprila, skrbelo se je za interese članov, medsebojno se je pomagalo pri razreševanju problemov, s katerimi se soočajo poslanci po preteku mandata, vključevalo se je bivše poslance v aktivnosti države, uredilo se je finančno poslovanje društva in sprejem internih aktov društva.

 

Prvo srečanje se je pripravilo s sodelovanjem Mestne občine Maribor in župana Franca Kanglerja v Mariboru junija 2009. Ocenjuje se, da je bilo sodelovanje zgledno, prisotni na proslavi in na srečanju po proslavi so z navdušenjem sprejeli gesto, na člani društva s svojo prisotnostjo dajemo prireditvi poseben pečat.

 

Tudi drugo srečanje, ki je bilo v Novi Gorici, je na simbolni ravni pričalo, da člani društva znajo ceniti žrtve in napore, ki so jih Primorci na poti do združitve z matično domovino prestajali. Tudi v Novi Gorici je pri pripavi srečanja z veliko vnemo pomagal župan Mirko Brulc, ki ga j epri sami izvedbi nadomeščal podžupan. Tudi po tem srečanju se ocenjuje, da so gesto srečanja v Novi Gorici sprejeli s posebno pozornostjo, saj članice in člani društva dajejo s svojo prisotnostjo na slovesnosti svojevrsten pečat, hkrati pa ljudje na druženju radi izmenjujejo svoja videnja in izkušnje s člani društva.

 

Potrebno je poudariti, da se je izvedlo vse potrebne aktivnosti, da društvo uspešno prične delovati. Po prvem letu delovanja se predsednik vsem iskreno zahvaljuje za sodelovanje in izkazano zaupanje, da se je lahko Društvo poslancev 90 uspešno vodilo.

 

Organi društva, izvoljeni na občnem zboru/skupščini Društva poslancev 90

Ljubljana, 9. 3. 2009

 

Izvršilni odbor

Rudolf Moge, predsednik

Ivo Hvalica, namestnik predsednika

Dušan Vučko, tajnik

Samo Bevk, blagajnik

Silva Črnugelj, članica

Nada Skuk, članica

Zmago Jelinčič Plemeniti, član

 

Nadzorni odbor

Miro Petek

Cvetka Zalokar Oražem

Vlasta Sagadin

 

Častno razsodišče

Janez Podobnik, član

Mag. Herman Rigelnik, član

Jožef Školč, član

Dr. Marko Pavliha, namestnik člana

Mag. Eda Okretič Salmič, namestnica člana

 

Poročilo predsednika o delu Društva poslancev 90 v letu 2010

 

Društvo poslancev 90 je bilo ustanovljeno v oktobru 2009 z namenom, da združi nekdanje in sedanje poslanke in poslance od leta 1990 dalje ter tudi bivše poslance evropskega parlamenta. Kot poglavitni cilj si je društvo zadalo širjenje vrednot parlamentarizma in demokracije.

 

Društvo ima trenutno 255 članov od skupaj 494 nekdanjih in sedanjih poslancev, pri čemer članstvo vseskozi narašča. Lansko leto so med drugim obiskali Luko Koper in Občino Piran, organizirali strokovni posvet v državnem svetu z odmevnimi predavatelji, sodelovali na strokovnem srečanju o prihodnosti parlamentarne demokracije, izvedli prvo svečano sejo društvav počastitev 20. obletnice plebiscita in prvih večstrankarskih volitev, se občasno oglašali v javnosti glede nekaterih aktualnih družbenih problemov in tako dalje.

 

Društvo si bo v prihodnje prizadevalo, da kot pomemben del civilne družbe s svojim delovanjem pomaga izboljšati okrnjen ugled slovenskega parlamentarizma in, da na nadstrankarski način pomaga pri graditvi mostu med različnimi političnimi interesi, ki morajo biti namenjeni blaginji ljudstva in obči blaginji, ne pa politični intrigam in ambicijam posameznikov.

 

Pomembnejši konkretni projekti

 

 • 9. junij: obisk poslank in poslancev v Luki Koper in na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu ter večerja z županom piranske občine Tomažem Gantarjem.
 • 5 oktober: sestanek izvršnega odbora in posvet v Državnem svetu Republike Slovenije z naslovom "Poslanec med ustavo, zakoni in pravosodjem".
 • 9. november: podpredsednik Ivo Hvalica je v imenu društva predstavil predsednikov prispevek "Društvo poslancev kot most med politiko in civilno družbo" na strokovnem srečanju ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji z naslovom "Prihodnost parlamentarne demokracije", ki je potekalo v veliki dvorani Državnega zbora. Prispevek je bil objavljen v posebnem zborniku.
 • 22. december: svečana seja društva v veliki dvorani Državnega zbora Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita in prvih demokratičnih volitev v Sloveniji.

 

Organi društva (izvoljeni) na občnem zboru/skupščini Društva poslancev 90

Ljubljana, 17. 3. 2010

 

Izvršilni odbor

Dr. Marko Pavliha, predsednik                                                  

Ivo Hvalica, namestnik predsednika                                               

Nada Skuk, tajnica                                                                              

Samo Bevk, blagajnik

Rudolf Moge, član                                                                              

Silva Črnugelj, članica

Zmago Jelinčič Plemeniti, član

 

Nadzorni odbor

Miro Petek

Cvetka Zalokar Oražem

Vlasta Sagadin

 

Častno razsodišče

Janez Podobnik, član

Mag. Herman Rigelnik, član

Jožef Školč, član

Dr. Marko Pavliha, namestnik člana

Mag. Eda Okretič Salmič, namestnica člana              

 

Poročilo predsednika o delu Društva poslancev 90 v letu 2011

 

Med najpomembnejšimi društvenimi dosežki v letu 2011 so priprava in izdaja brošure ob 20 letnici prvih večstrankarskih volitev ter nepozabno srečanje v Prekmurju v začetku junija, ki ga je organiziral doc. dr. Mitja Slavinec. Prav tako je v mesecu juniju predsednik na povabilo prof. Zajca v imenu društva predaval o kritičnih pogledih na slovenski parlamentarizem na tradicionalnih politoloških dnevih v Portorožu, med ostalimi celoletnimi dejavnostmi pa velja zabeležiti sestanke izvršnega odbora, društvene poslanice, sožalja, čestitke in udeležbe na državnih proslavah.

 

V letu 2012 bo poleg marčevskega volilnega občnega zbora osrednji društveni dogodek zagotovo svečano srečanje ob 20. obletnici prvih volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

 

Ob predaji predsedniškega žezla se predsednik toplo zahvaljuje scojim najožjim sodelavcem za dragoceno pomoč. Najlepša hvala tudi vsem članicam in članom z željo, da bi se še naprej srečevali in sodelovali.

 

Konkretni projekti

 

 • 3. februar: sestanek izvršnega odbora.
 • Začetek marca: sestanek izvršnega odbora glede brošure.
 • 29. marec: sestanek izvršnega odbora, nadzornega odbora in 3. redni občni zbor.
 • 2. junij: srečanje poslancev v Prekmurju.
 • 3. junij: posvetovalna korespondenčna seja izvršnega odbora.
 • 22. junij: poslanica predsednika ob 20. obletnici samostojne Republike Slovenije.
 • 24. junij: udeležba podpredsednika Iva Hvalice na svečani seji državnega zbora in svečani proslavi ob državnem prazniku.
 • 7. december: sestanek izvršnega odbora pod vodstvom podpredsednika Iva Hvalice.

 

Organi društva (izvoljeni) na občnem zboru/skupščini Društva poslancev 90

Ljubljana,  7. 3. 2012

 

Izvršilni odbor

Dr. Mitja Slavinec, predsednik                                                  

Jože Horvat, namestnik predsednika                                                

Nada Skuk, tajnica                                                                       

Samo Bevk, blagajnik

Ivo Hvalica, član                                                                                                

Dr. Spomenka Hribar, članica

Mag. Barbara Žgajner Tavš, članica

 

Nadzorni odbor

Eva Irgl

Rudolf Moge                                                                                       

Franc Pukšič

 

Častno razsodišče

Janez Podobnik, član

Dr. Marko Pavliha, član                                                              

Dr. Ludvik Toplak, član

Vladimir Puc, namestnik člana

Vlasta Sagadin, namestnica člana              

 
Izleti Društva poslancev 90
 • 3. 10. 2019, Slovenske gorice in Haloze (g. Franc Pukšič)
 • 25. 10. 2018, Kozina
 • 20. 10. 2017, Celje (ga. Sonja Ramšak)
 • 14. 10. 2o16, Kr.Gora-Planica (g. Sašo Lap)
 • 16. 10. 2015, Sežana
 • 12. 6. 2014, Lenart
 • 17. 10. 2013, Sl. Konjice
 • 19. 9. 2012, Logatec
 • 22. 6. 2011, Prekmurje
 • 9. 6. 2010, Koper
 • 2oo9, Ustanovitev Društva
***************************************************

 

Priponka: 
Produkcija: NETMEDIA