Zgodovina

Člani Društva poslancev 90 so se 9. 3. 2009 sestali na prvem rednem občnem zboru.

Osrednja pozornost dogodka, ki se ga je udeležilo preko 70 članic in članov, je bila namenjena izvolitvi organov društva.

Za predsednika društva, v katerega se lahko včlanijo poslanke in poslanci Državnega zbora, bivše poslanke in poslanci, delegatke in delegati Skupščine Republike Slovenije, izvoljeni na volitvah leta 1990 ter bivši poslanci Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, je bil izvoljen Rudolf Moge.

 

Poročilo predsednika o delu Društva poslancev 90 v letu 2009

Člani izvršnega odbora so imeli 7 sestankov, društvo pa dve srečanji. Na sejah izvršnega odbora se je zagotavljalo prostorske pogoje za delo društva, določil se je znak društva, organizirali so se poslanski večeri, izdala se je publikacija ob 20. obletnici prvih volitev 8. aprila, skrbelo se je za interese članov, medsebojno se je pomagalo pri razreševanju problemov, s katerimi se soočajo poslanci po preteku mandata, vključevalo se je bivše poslance v aktivnosti države, uredilo se je finančno poslovanje društva in sprejem internih aktov društva.

Prvo srečanje se je pripravilo s sodelovanjem Mestne občine Maribor in župana Franca Kanglerja v Mariboru junija 2009. Ocenjuje se, da je bilo sodelovanje zgledno, prisotni na proslavi in na srečanju po proslavi so z navdušenjem sprejeli gesto, na člani društva s svojo prisotnostjo dajemo prireditvi poseben pečat.

Tudi drugo srečanje, ki je bilo v Novi Gorici, je na simbolni ravni pričalo, da člani društva znajo ceniti žrtve in napore, ki so jih Primorci na poti do združitve z matično domovino prestajali. Tudi v Novi Gorici je pri pripavi srečanja z veliko vnemo pomagal župan Mirko Brulc, ki ga j epri sami izvedbi nadomeščal podžupan. Tudi po tem srečanju se ocenjuje, da so gesto srečanja v Novi Gorici sprejeli s posebno pozornostjo, saj članice in člani društva dajejo s svojo prisotnostjo na slovesnosti svojevrsten pečat, hkrati pa ljudje na druženju radi izmenjujejo svoja videnja in izkušnje s člani društva.

Potrebno je poudariti, da se je izvedlo vse potrebne aktivnosti, da društvo uspešno prične delovati. Po prvem letu delovanja se predsednik vsem iskreno zahvaljuje za sodelovanje in izkazano zaupanje, da se je lahko Društvo poslancev 90 uspešno vodilo.

 

Prvi predsednik Rudolf Moge

 

Leta 1992 je postal član 1. državnega zbora Republike Slovenije kot nadomestilo za Davorina Kračuna; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
 • Odbor za kulturo, šolstvo in šport (predsednik; od 25. aprila 1995),
 • Odbor za kulturo, šolstvo in šport (podpredsednik; do 26. januarja 1995),
 • Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (19. september 1993-26. januar 1995 in od 25. aprila 1995) in
 • Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj (do 26. januarja 1995 in od 25. aprila 1995).
Rudolf Moge, bivši član Liberalne demokracije Slovenije, je bil leta 2004 tretjič izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
 • Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb,
 • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj (predsednik) in
 • Mandatno-volilna komisija.

 

                                                                                          

Marko Pavliha


Študiral je v Ljubljani, Splitu in Montrealu, vrsto let je delal v gospodarstvu (Splošna plovba, Kompas, Pozavarovalnica Sava in Jedrski pool GIZ), potem pa se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil vrsto let (in je zopet) predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet in tudi prodekan, dokler ni bil leta 2004 izvoljen v slovensko vlado kot minister za promet, kasneje pa kot poslanec in podpredsednik državnega zbora. Prof. Pavliha se je po končanem poslanskem mandatu vrmil v akademski svet, kjer predava na fakulteti za pomorstvo in promet, pravni fakulteti in ekonomski fakulteti ljubljanske univerze ter na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti, gostoval pa je tudi na prestižnih univerzah v Belgiji, Avstraliji in na Malti. Prof. Pavliha je član številnih domačih in mednarodnih organov ter strokovnih združenj, je eden od ustanovitvenih članov in predsednik Društva za pomorsko pravo Slovenije, v obdobju 2003-2004 je bil generalni sekretar Mednarodnega pomorskega odbora (CMI), je avtor in soavtor 20 knjig in več kot 500 člankov, za svoje delo pa je prejel vrsto priznanj, med katerimi je še posebej pomembna nagrada “Pravnik leta 2001”, ki mu jo je podelila Zveza društev pravnikov Slovenije, šestkrat pa je bil v okviru akcije Ius Software izbran med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov.
 
Marca 2007 je skupaj s še tremi člani (Rop, Lavtižar Bebler in Cvikl) izstopil iz LDS in prestopil v poslansko skupino Socialnih demokratov; z njihovim pristopom je poslanska skupina SD postala največja opozicijska stranka. V mandatu 2004-2008 je bil med drugim podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik dveh skupin prijateljstva (s Kanado in Malto), vodja slovenske delegacije v Evro-sredozemski parlamentarni skupščini.
 
 
 

Mitja Slavinec

 

Prof. dr. Mitja Slavinec je študiral v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral iz fizike. Zaposlen je na Univerzi v Mariboru, kjer je drugi mandat dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko. 

Leta 2004 je bil na listi LDS izvoljen v Državni zbor, kjer je bil podpredsednik Odbora za zadeve EU in predsednik Skupine prijateljstva z Avstrijo. 
Na lokalni ravni je bil tri mandate član Mestnega sveta MO Murska Sobota, en mandat kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti in dva mandata predsednik Kadrovske komisije. Zdaj je predsednik Nadzornega odbora MO Murska Sobota.
 
Dva mandata, med letoma 2012 in 2020, je vodil Društvo poslancev 90, družbeno aktiven pa je tudi na drugih področjih. Tako je predsednik Slovenske potapljaške zveze, Častnega razsodišča pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Pomurske akademije PAZU, Astronomskega društva Kmica in predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije ‒ PIF ter Naravoslovno matematične fundacije.
Raziskovalno je aktiven na področju aplikativne fizike in fizike tekočih kristalov, deluje pa tudi v številnih strokovnih telesih. Je član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in predsednik področne maturitetne komisije za fiziko. 
 
Za svoje delo je prejel več nagrad, kot npr. Plaketo MO Murska Sobota, kot najvišje priznanje soboške občine, častni znak Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki jo je med letoma 2010 in 2014 tudi vodil, srebrni znak Univerze v Mariboru in plaketo Prometej znanosti za odličnost pri komuniciranju. Je častni član Podvodne reševalne službe Slovenije, za svoje skoraj 40-letno aktivno delovanje kot podvodni reševalec pa je prejel Plaketo Civilne zaščite RS.
 
 
Organi Društva poslancev 90
 
 
 
 
Organi društva izvoljeni na občnih zborih Društva poslancev 90 od ustanovitve dalje
 
 

Kraj/Leto

Organ

Ime in priimek

Funkcija

Ljubljana    9. 3. 2009

Izvršilni odbor

 

 

 

 

Rudi Moge

predsednik

 

 

Ivo Hvalica

podpredsednik

 

 

Dušan Vučko

tajnik

 

 

Samo Bevk

blagajnik

 

 

Silva Črnugelj

članica

 

 

Nada Skuk

članica

 

 

Zmago Jelinčič Plemeniti

član

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

 

 

 

Miro Petek

 

 

 

Cvetka Zalokar Oražem

 

 

 

Vlasta Sagadin

 

 

 

 

 

 

Častno razsodišče

 

 

 

 

Janez Podobnik

član

 

 

Mag. Herman Rigelnik

član

 

 

Jožef Školč

član

 

 

dr. Marko Pavliha

namestnik člana

 

 

mag. Eda Okretič Salmič

namestnica člana

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj/Leto

Organ

Ime in priimek

Funkcija

Ljubljana    17. 3. 2010

Izvršilni odbor

 

 

 

 

dr. Marko Pavliha                                                 

predsednik

 

 

Ivo Hvalica

podpredsednik

 

 

Nada Skuk                                                                               

tajnica

 

 

Samo Bevk

blagajnik

 

 

Rudi Moge                                                                              

član

 

 

Silva Črnugelj

članica

 

 

Zmago Jelinčič Plemeniti

član

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

 

 

 

Miro Petek

 

 

 

Cvetka Zalokar Oražem

 

 

 

Vlasta Sagadin

 

 

 

 

 

 

Častno razsodišče

 

 

 

 

Janez Podobnik

član

 

 

Mag. Herman Rigelnik

član

 

 

Jožef Školč

član

 

 

dr. Marko Pavliha

namestnik člana

 

 

mag. Eda Okretič Salmič

namestnica člana

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj/Leto

Organ

Ime in priimek

Funkcija

Ljubljana   7. 3. 2012 

Izvršilni odbor

 

 

 

 

dr. Mitja Slavinec                                                   

predsednik

 

 

Jože Horvat                                               

popredsednik

 

 

Nada Skuk

tajnica

 

 

Samo Bevk

blagajnik

 

 

Ivo Hvalica             

član

 

 

dr. Spomenka Hribar

članica

 

 

mag. Barbara Žgajner Tavš

članica

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

 

 

 

Eva Irgl

 

 

 

Rudi Moge                                                                                      

 

 

 

Franc Pukšič

 

 

 

 

 

 

Častno razsodišče

 

 

 

 

Janez Podobnik, član

član

 

 

dr. Marko Pavliha                                                            

član

 

 

dr. Ludvik Toplak

član

 

 

Vladimir Puc

namestnik člana

 

 

Vlasta Sagadin              

namestnica člana

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj/Leto

Organ

Ime in priimek

Funkcija

Ljubljana    20. 3. 2014 

Izvršilni odbor

 

 

 

 

dr. Mitja Slavinec                                                 

predsednik

 

 

Jože Horvat                                              

podpredsednik

 

 

Nada Skuk

tajnica

 

 

Jasmina Opec

blagajničarka

 

 

Ivo Hvalica              

član

 

 

Milenko Ziherl

član

 

 

Sašo Lap

član

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

 

 

 

mag. Barbara Žgajner

 

 

 

Franc Pukšič

 

 

 

Ivo Verzolak

 

 

 

 

 

 

Častno razsodišče

 

 

 

 

Eva Irgl

članica

 

 

dr. Marko Pavliha                                                           

član

 

 

Janez Podobnik

član

 

 

Vladimir Puc

namestnik člana

 

 

Vlasta Sagadin             

namestnica člana

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj/Leto

Organ

Ime in priimek

Funkcija

Ljubljana    12.4.2016

Izvršilni odbor

 

 

 

 

dr. Mitja Slavinec                                                 

predsednik

 

 

Jožef Horvat

 podpredsednik

 

 

Nada Skuk                                                                                

tajnica

 

 

Sašo Lap

blagajnik

 

 

Ivo Hvalica

član

 

 

Milenko Ziherl

član

 

 

Bojan Homan

član

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

 

 

 

mag. Barbara Žgajner

 

 

 

Franc Pukšič

 

 

 

Ivo Verzolak

 

 

 

 

 

 

Častno razsodišče

 

 

 

 

Jože Jerovšek

član

 

 

dr. Ludvik Toplak

član

 

 

dr. Marko Pavliha

član

 

 

Vladimir Puc

namestnik člana

 

 

Janez Per

namestnica člana

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj/Leto

Organ

Ime in priimek

Funkcija

Ljubljana    29.3.2018

Izvršni odbor

 

 

 

 

 dr. Mitja Slavinec                                                 

predsednik

 

 

 Jože Horvat                                              

podpredsednik

 

 

 Nada Skuk                                                                                

tajnica

 

 

Sašo Lap

blagajnik

 

 

Ivo Hvalica

član

 

 

Milenko Ziherl

član

 

 

Bojan Homan

član

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

 

 

 

mag. Barbara Žgajner

 

 

 

Franc Pukšič

 

 

 

Ivo Verzolak

 

 

 

 

 

 

Častno razsodišče

 

 

 

 

Jože Jerovšek

član

 

 

dr. Ludvik Toplak

član

 

 

dr. Marko Pavliha

član

 

 

Vladimir Puc

namestnik člana

 

 

Janez Per

namestnik člana

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj/Leto

Organ

Ime in priimek

Funkcija

Ljubljana    8.7. 2020

Izvršni odbor

 

 

 

 

Marjan Podobnik                                                   

predsednik

 

 

Alenka Jeraj                                                 

popredsednica

 

 

Sašo Lap                                                                      

tajnik

 

 

Bojan Homan

blagajnik

 

 

Silva Črnugelj                                                                                                 

članica

 

 

Slavko Kmetič

član

 

 

Vlado Puc

član

 

 

 

 

 

Nadzorni odbor

 

 

 

 

mag. Barbara Žgajner

 

 

 

Žarko Pregelj                                                                                       

 

 

 

Milenko Ziherl

 

 

 

 

 

 

Častno razsodišče

 

 

 

 

dr. Marko Pavliha                                                   

član

 

 

dr. Ludvik Toplak                                                             

član

 

 

Janez Per

član

 

 

Jožef Jerovšek

namestnik člana

 

 

Franci Feltrin            

namestnik člana

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Predsedniki in podpredsedniki Državnega zbora od leta 1992 dalje

Mandatno obdobje

Predsednik

Podpredsedniki

1.

1992-1996

(23.12.1992-28.11.1996)

mag. Herman Rigelnik

23. 12. 1992 - 14. 9. 1994

Jožef Školč

16. 9. 1994 do 28. 11. 1996

- Miroslav Mozetič,

od 23. 12. 1992 do 28. 11. 1996

- dr. Lev Kreft

od 23. 12. 1992 do 28. 11. 1996

- Vladimir Topler

od 3. 3. 1993 do 28. 11. 1996

 

2.

1996-2000

(28.11.1996-27.10.2000)

Janez Podobnik,

 3. 12.1996 - 27.10.2000

 

-Zoran Thaler,

 3. 12. 1996 do 27. 2. 1997

- Borut Pahor, 

3. 12. 1996 do 23. 4. 1997

- dr. Helena Hren Vencelj 23. 12. 1996 do 23. 4. 1997

- Andrej Gerenčer,

od 23. 4. 1997

- Miroslav Luci,

od 23. 4. 1997

- Eda Okretič-Salmič,

od 29. 5. 1997

 

3.

2000-2004

(27.10.2000-22.10.2004)

Borut Pahor,

10. 11. 2000 - 9. 7. 2004

Franc Feri Horvat

od 12. 7. 2004 do 22.10.2004

 

- dr. Mihael Brejc,

10. 11. 2000 do 12. 7. 2004

- Anton Delak,

10. 11. 2000 do 6. 3. 2002

- Irma Pavlinič Krebs,

od 10. 11. 2000

- Valentin Pohorec,

od 23. 4. 2002

 

4.

2004-2008

(22.10.2004-15.10.2008)

France Cukjati

 22.10.2004 - 15.10.2008

 

- mag. Vasja KLAVORA,

od 22. 10. 2004

- Sašo PEČE,

22. 10. 2004 do 28. 7. 2008

- dr. Marko PAVLIHA,

17. 11. 2004 do 27. 3. 2007

 

5.

2008-2011

(15.10.2008-

dr. Pavle Gantar

15. 10. 2008 - 2.9.2011

 

Ljubo Germič

 9.2011 - 21.12.2011

 

- France Cukjati,

- Miran Potrč,

- mag. Vasja Klavora.

vsi izvoljeni na konstitutivni seji  Državnega zbora 15. 10. 2008

6.

2011-2014

 

dr. Gregor Virant

21.12.2011 - 28. 1. 2013

Janko Veber

27. 2. 2013 – 1. 8. 2014

-Jakob Presečnik

od 21. 12. 2011 do 2. 4. 2013
-Ljudmila Novak

od 21. 12. 2011 do 10. 2. 2012
-Renata Brunskole

od 2. 2. 2012
Romana Tomc

od 9. 3. 2012 do 8. 5. 2014
-Polonca Komar

od 2. 4. 2013

7.

2014-2018

dr. Milan Brglez

1. 8. 2014–22. 6. 2018

-Primož Hainz

od 25. 8. 2014
-Andreja Katič

od 30. 9. 2014 do 13. 5. 2015
-Mag. Bojana Muršič

od 22. 5. 2015 do 16. 5. 2016
-Matjaž Nemec

od 17. 5. 2016

8.

2018-

mag. Matej Tonin

22. 6. 2018 – 23. 8. 2018

mag. Dejan Židan

23. 8 2018 - 3. 3. 2020

Igor Zorčič

5. 3. 2020

- Tina Heferle

- Jože Tanko

od 23. avgusta 2018

-Branko Simonovič

od 29. 8. 2018

 

 

 

 

 Vir: Državni zbor RS

https://bit.ly/2C1zeEI

 

240. članska tridomna Skupščina RS v mandatnem obdobju 1990-1992

 

Konstitutivne seje Zbor Predsednik  Podpredsednik
7., 8. in 9. maja 1990  Družbenopolitični dr. Ludvik Toplak  Anton Peršak
  Občin mag. Ivo Bizjak Janez Lukač 
  Združenega dela Jože Zupančič Bogo Rogina
       
9. in 10. maja 1990 Prva demokratična Skupščina Republike Slovenije dr. France Bučar Vitodrag Pukl, Vane Gošnik

 

Vir : https://bit.ly/39nTBYR

Seznam slovenskih poslancev (1990-1992):

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovenskih_poslancev_(1990-1992)

Seznam evroposlancev iz Slovenije (2004 - 2024)

https://bit.ly/2DX85mH

Vir: Wikipedia, jul 2020

Poročilo predsednika o delu Društva poslancev 90 v letu 2010

 

Društvo poslancev 90 je bilo ustanovljeno v oktobru 2009 z namenom, da združi nekdanje in sedanje poslanke in poslance od leta 1990 dalje ter tudi bivše poslance evropskega parlamenta. Kot poglavitni cilj si je društvo zadalo širjenje vrednot parlamentarizma in demokracije.

Društvo ima trenutno 255 članov od skupaj 494 nekdanjih in sedanjih poslancev, pri čemer članstvo vseskozi narašča. Lansko leto so med drugim obiskali Luko Koper in Občino Piran, organizirali strokovni posvet v državnem svetu z odmevnimi predavatelji, sodelovali na strokovnem srečanju o prihodnosti parlamentarne demokracije, izvedli prvo svečano sejo društvav počastitev 20. obletnice plebiscita in prvih večstrankarskih volitev, se občasno oglašali v javnosti glede nekaterih aktualnih družbenih problemov in tako dalje.

Društvo si bo v prihodnje prizadevalo, da kot pomemben del civilne družbe s svojim delovanjem pomaga izboljšati okrnjen ugled slovenskega parlamentarizma in, da na nadstrankarski način pomaga pri graditvi mostu med različnimi političnimi interesi, ki morajo biti namenjeni blaginji ljudstva in obči blaginji, ne pa politični intrigam in ambicijam posameznikov.

Pomembnejši konkretni projekti

 • 9. junij: obisk poslank in poslancev v Luki Koper in na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu ter večerja z županom piranske občine Tomažem Gantarjem.
 • 5 oktober: sestanek izvršnega odbora in posvet v Državnem svetu Republike Slovenije z naslovom "Poslanec med ustavo, zakoni in pravosodjem".
 • 9. november: podpredsednik Ivo Hvalica je v imenu društva predstavil predsednikov prispevek "Društvo poslancev kot most med politiko in civilno družbo" na strokovnem srečanju ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev v Sloveniji z naslovom "Prihodnost parlamentarne demokracije", ki je potekalo v veliki dvorani Državnega zbora. Prispevek je bil objavljen v posebnem zborniku.
 • 22. december: svečana seja društva v veliki dvorani Državnega zbora Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita in prvih demokratičnih volitev v Sloveniji.

 


Poročilo predsednika o delu Društva poslancev 90 v letu 2011

 

Med najpomembnejšimi društvenimi dosežki v letu 2011 so priprava in izdaja brošure ob 20 letnici prvih večstrankarskih volitev ter nepozabno srečanje v Prekmurju v začetku junija, ki ga je organiziral doc. dr. Mitja Slavinec. Prav tako je v mesecu juniju predsednik na povabilo prof. Zajca v imenu društva predaval o kritičnih pogledih na slovenski parlamentarizem na tradicionalnih politoloških dnevih v Portorožu, med ostalimi celoletnimi dejavnostmi pa velja zabeležiti sestanke izvršnega odbora, društvene poslanice, sožalja, čestitke in udeležbe na državnih proslavah.

V letu 2012 bo poleg marčevskega volilnega občnega zbora osrednji društveni dogodek zagotovo svečano srečanje ob 20. obletnici prvih volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

Ob predaji predsedniškega žezla se predsednik toplo zahvaljuje scojim najožjim sodelavcem za dragoceno pomoč. Najlepša hvala tudi vsem članicam in članom z željo, da bi se še naprej srečevali in sodelovali.

Konkretni projekti :

 • 3. februar: sestanek izvršnega odbora.
 • Začetek marca: sestanek izvršnega odbora glede brošure.
 • 29. marec: sestanek izvršnega odbora, nadzornega odbora in 3. redni občni zbor.
 • 2. junij: srečanje poslancev v Prekmurju.
 • 3. junij: posvetovalna korespondenčna seja izvršnega odbora.
 • 22. junij: poslanica predsednika ob 20. obletnici samostojne Republike Slovenije.
 • 24. junij: udeležba podpredsednika Iva Hvalice na svečani seji državnega zbora in svečani proslavi ob državnem prazniku.
 • 7. december: sestanek izvršnega odbora pod vodstvom podpredsednika Iva Hvalice.

 

Poročila za leta 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 bodo postopoma objavljena na dnu strani v priponkah. 

Posamezni pomembni dogodki so dosegljivi tudi na vrhu spletne strani v zavihku Aktualno.

 

Izleti Društva poslancev 90

Datum Kraj Organizator
2010 Koper  
2011 Prekmurje  
2012 Logatec  
2013 Sl. Konjice  
2014 Lenart  
2015 Sežana Davorin Terčon
2016 Kr.Gora-Planica Sašo Lap
2017 Celje Sonja Ramšak
2018 Hrpelje-Kozina  
2019 Slovenske gorice in Haloze Franc Pukšič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabila na redne letne zbore članov Društva poslancev 90

2013  (glej spodaj v priponki)

2014, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/vabilo-na-redni-volilni-letni-zbor-clanov-drustva-poslancev-90

2015, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/povabilo-na-letni-zbor-clanov-drustva-poslancev-90

2016, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/letni-zbor-clanov-drustva-poslancev-90

2017  (glej spodaj v priponki)

2018, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/vabilo-na-letni-zbor-clanov-dp90

2019, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/vabilo

2020   (glej spodaj v priponki)

 

 


 

 

 


* Večino preglednic je prispevala naša kolegica, mag. Eda Okretič Salmič

Produkcija: NETMEDIA