Zgodovina

 

 

KAKO JE NASTALO DRUŠTVO POSLANCEV 90 (DP90) ?

 

Ker ne obstaja šola za izobraževanje in usposabljanje poslancev, je Državni zbor postal kalilnica politikov, ki imajo s pridobljenimi izkušnjami v njem bogato znanje za razvoj družbe.

Zato je bilo nujno začeti s pripravo organiziranja poslancev pred in po preteku mandata.

V ta namen je g. Rudolf Moge sklical sejo Delovne skupine za pripravo predloga o organiziranju poslancev.

 • 29. maja 2008, imenovanje delovne skupine in preimenovanje v Iniciativni odbor za ustanovitev društva poslank in poslancev Državnega zbora (DP)
 • 20. junija 2008, predsednik Iniciativnega odbora za ustanovitev DP v DZ skliče drugo sejo odbora.
 • 11. julija 2008, sklic ustanovnega občnega zbora, ki ga predsednik Iniciativnega odbora skliče v prostorih DZ
 • 8. oktobra 2008, se z Odločbo številka: 215-113/2008-9 (2101), vpiše društvo v register društev pri UE Ljubljana
 • 9. marca 2009, se člani Društva poslancev 90 (DP90) sestanejo na prvem rednem občnem zboru članov.

Osrednja pozornost dogodka, ki se ga je udeležilo preko 70 članic in članov, je bila namenjena izvolitvi organov društva.

Za predsednika društva, v katerega se lahko včlanijo poslanke in poslanci Državnega zbora, bivše poslanke in poslanci, delegatke in delegati Skupščine Republike Slovenije, izvoljeni na volitvah leta 1990 ter bivši poslanci Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, je bil izvoljen Rudolf Moge.

 

***

 

Predstavitev predsednikov


Prvi predsednik Rudolf Moge

Življenjepis (podrobno)

Rojen 20.03.1944 v Mariboru.
Osnovno šolo je končal v Mariboru in šolanje nadaljeval na navtičnem oddelku
Srednje pomorske šole v Piranu, kasneje pa končal univerzitetni študij matematike in fizike
na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani.
 
Zaposlen je bil kot honorarni učitelj matematike na Drugi gimnaziji v Ljubljani,
profesor matematike s fiziko na Prvi gimnaziji Maribor, višji predavatelj matematike
Visokošolske temeljne organizacije Strojništvo Univerze v Mariboru,
ravnatelj Prve gimnazije v Mariboru, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Maribor
in v štirih mandatih poslanec Državnega zbora Republike Slovenije.
Bil je tudi delegat v Zboru združenega dela Skupščine Republike Slovenije,
ki je sprejela zakonodajo za ustanovitev in delo države Republike Slovenije.
 
Pri delu je opravljal še številne funkcije. Bil je tudi:
 
 • predsednik Občinskega odbora Maribor Rotovž Sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije,
 • predsednik Konfederacije sindikatov Univerze v Mariboru,
 • vodja Aktiva srednjih šol v Mariboru,
 • predsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Maribor,
 • predsednik Odbora Državnega zbora RS za kulturo, šolstvo in šport,
 • predsednik Odbora Državnega zbora RS za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport,
 • predsednik Odbora Državnega zbora RS za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj,
 • predsednik Preiskovalne komisije Državnega zbora RS o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter z opremo in orožjem v skladišču Ložnica,
 • predsednik Statističnega sveta Republike Slovenije,
 • predsednik Sveta Slovenskega narodnega gledališča Maribor,
 • predsednik Sveta Evropske prestolnice kulture Maribor 2012.
 
 
Je avtor ali soavtor več učbenikov in zakonov. Med njimi so:
 
 • Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe RS v vzgoji in izobraževanju,
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu,
 • Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije,
 • Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi,
 • Zakon o gorskih vodnikih,
 • Zakon o planinskih poteh,
 • Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb.
 
Za dosežke na področju vzgoje in izobraževanja je dobil strokovni naziv svetnik.
Za uspešno delo je prejel več priznanj:
 
 • Univerza v Mariboru mu je podelila Zlato plaketo za vsestransko podporo pri razvoju univerze,
 • Fakulteta za zdravstvene vede UM mu je podelila Svečano listino za zavzetost pri vodenju inusmerjanju priprav za ustanovitev in delovanja fakultete,
 • Medicinska fakulteta UM mu je podelila priznanje prof. dr. Edvarda Glaserja za prizadevanje za pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete,
 • Planinska zveza Slovenije mu je podelila Srebrni častni znak za pomoč pri urejanju planinskih poti,
 • Zveza sindikatov Slovenije mu je podelila Priznanje za posebno aktivnost in delo,
 • Slovensko narodno gledališče mu je podelilo častni naziv Ambasador SNG Maribor,
 • Predsednik Državnega zbora France Cukjati mu je podelil Zahvalo za sodelovanje pri sprejemanju Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Veliko plaketo Državnega Zbora RS,
 • Društvo ravnateljev mu je podelilo naziv Primus - Zaslužni ravnatelj za dosežke pri razvoju šolstva,
 • Mestni svet Mestne občine Maribor mu je podelil priznanje Častni občan mesta Maribor v znak zahvale in spoštovanja, za izjemen prispevek k razvoju šolstva ter vsestranskega delovanja, s katerim je popisal pomemben list kulturne zgodovine našega mesta.

                                                                                          

 

Marko Pavliha

pravnikprofesoresejistpolitik

Rojen:  15. december 1962Ljubljana

Kraj delovanja:  LjubljanaPortorož/PortoroseMontreal (Kanada)MaltaBelgijaAvstralija

 

Rodil se je očetu Milanu (1935) in mami Ani Vidi – Nuši, rojeni Grundner (1943). Ima mlajšega brata Mitjo (1967). Leta 1988 se je poročil s Primorko sodnico Ester Debernardi (1962), s katero imata dva otroka, Gajo Ano (1992) in Benjamina (1994). Leta 1999 so se preselil v slovensko Istro, kjer živijo v Novi vasi nad Dragonjo.

    Prof. dr. Marko Pavliha je mednarodno priznan pravni strokovnjak, esejist in redni univerzitetni profesor. Od leta 2004 do 2008 se je aktivno ukvarjal s politiko kot minister za promet, podpredsednik parlamenta in poslanec.

    Po maturi na Bežigrajski gimnaziji je študiral pravo v Ljubljani, Splitu in Montrealu na ugledni univerzi McGill, kjer je doktoriral pri svetovno znanemu profesorju Williamu Tetleyju, ob delu pa se je med drugim izpopolnjeval v Londonu, Parizu in Münchnu. Vrsto let je delal v gospodarstvu (Splošna plovba, Kompas, Pozavarovalnica Sava, Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti) in tudi v odvetništvu v montrealski pisarni Marler, Sproule, Castonguay. Potem se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil (in zdaj ponovno) predstojnik pravne katedre na Fakulteti za pomorstvo in promet ter prodekan, dokler ni bil leta 2004 izvoljen v slovensko vlado in kasneje v državni zbor. 

    Prof. Pavliha redno predava na matični univerzi in Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti (IMO IMLI). Gostoval je na prestižnih univerzah v Belgiji, Avstraliji in na Malti ter je pobudnik ustanovitve Evro-sredozemske univerze (EMUNI) s sedežem v Sloveniji, ki združuje okoli 200 visokošolskih institucij iz več kot 50 držav. Član je številnih domačih in mednarodnih organov ter strokovnih združenj in je bil med drugim v obdobju 1999-2004 član Sodnega sveta RS, v letih 2003-2004 generalni sekretar Mednarodnega pomorskega odbora (CMI) in vrsto let predsednik ter ustanovni član Društva za pomorsko pravo Slovenije, takisto pa je predsedoval Društvu poslancev 90. Sodeloval je pri nastajanju večine transportnih in zavarovalnih predpisov neodvisne Republike Slovenije in je avtor ter soavtor na stotine člankov, razprav in referatov ter 39 knjig, ki so izšle pri najboljših domačih in tujih založbah kot je denimo Oxford University Press. Za svoje delo je prijel vrsto priznanj, med katerimi je še posebej pomembna nagrada »Pravnik leta 2001«, ki mu jo je podelila Zveza društev pravnikov Slovenije za monografiji Prevozno pravo in Zavarovalno pravo, šestnajstkrat pa je bil v okviru akcije Ius Software izbran med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov, pri čemer je petkrat dosegel največ glasov. Prof. Pavliha je bil tudi častni ambasador zelene in modre knjige Evropske unije o celostni pomorski politiki. Oktobra 2011 mu je Zveza društev pravnikov Slovenije podelila posebno priznanje za dolgoletno društveno dejavnost, junija 2018 pa je prejel nagrado ob 10. obletnici Evro-sredozemske univerze za pobudo in predanost razvoju evro-sredozemske regije – EMUNI Seal for Euro-Mediterranean Partnership. Leta 2019 je bil kot profesionalni član sprejet v Galilejevo komisijo v okviru Znanstvenega in medicinskega omrežja, ki se ukvarja predvsem z znanostjo onkraj materialističnega pogleda na svet s poudarkom na raziskovanju človekove zavesti.

     V zadnjem desetletju se je uveljavil tudi v slovenskem slovstvu kot eden od plodovitih pravniških esejistov. Občasno piše za Delo, Vzgojo, Pravno prakso in druge časopise, revije in elektronske medije, še posebej za Sodobnost, najstarejšo slovensko revijo za književnost in kulturo, kjer je tudi član uredniškega odbora. Januarja 2016 je bil izbran za enega od kolumnistov na uglednem pravnem in informacijskem portalu IUS-INFO, http://www.iusinfo.si.

 

Poleg številnih znanstvenih in strokovnih del je Marko Pavliha napisal tudi Prav(o) iz torkle (2002), Štorije s šofite (2003 ) in Pravnik na poti: komu ali kam (2007) ter kot soavtor Prava pota prava (2009). Posebno poglavje v njegovem opusu predstavljajo naslednja dela: Mala šola retorike (2011) v soavtorstvu z Bogdano Herman, knjiga o duhovnosti z naslovom Nismo rojeni le zase (2010), Tretja od suhih krav: razprave o razlogih za razsulo (2012) in Epifanija: četrta od suhih krav (2015) pod uredništvom prof. dr. Boštjana M. Zupančiča in s soavtorstvom nekaterih drugih strokovnjakov z različnih področij, zbirka aforizmov z naslovom Pavlihizmi in druga čivkanja onkraj Twitterja (2013), knjigi Svetovni etos: globalno in lokalno (2013) in Svetovni etos in celostna pedagogika (2014), ki sta ju uredila s filozofom prof. dr. Borutom Ošlajem, Dvanajst pred dvanajsto ali Za norost je zdravilo le modrost: eseji o iskanju svetlobe (2014) in Pritisni na tipko Človek (2017).


Revija Sodobnost mu je v letu 2016 podelila prestižno nagrado za najboljši slovenski esej.

 

Literatura

Bajt, D. Slovenski kdo je kdo. Ljubljana : Nova revija,1999.

Stanonik, T. in Brenk, L. Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008.

 

 

Mitja Slavinec

 

Prof. dr. Mitja Slavinec je študiral v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral iz fizike. Zaposlen je na Univerzi v Mariboru, kjer je drugi mandat dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko. 

Leta 2004 je bil na listi LDS izvoljen v Državni zbor, kjer je bil podpredsednik Odbora za zadeve EU in predsednik Skupine prijateljstva z Avstrijo. 
Na lokalni ravni je bil tri mandate član Mestnega sveta MO Murska Sobota, en mandat kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti in dva mandata predsednik Kadrovske komisije. Zdaj je predsednik Nadzornega odbora MO Murska Sobota.
 
Dva mandata, med letoma 2012 in 2020, je vodil Društvo poslancev 90, družbeno aktiven pa je tudi na drugih področjih. Tako je predsednik Slovenske potapljaške zveze, Častnega razsodišča pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Pomurske akademije PAZU, Astronomskega društva Kmica in predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije ‒ PIF ter Naravoslovno matematične fundacije.
Raziskovalno je aktiven na področju aplikativne fizike in fizike tekočih kristalov, deluje pa tudi v številnih strokovnih telesih. Je član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje in predsednik področne maturitetne komisije za fiziko. 
 
Za svoje delo je prejel več nagrad, kot npr. Plaketo MO Murska Sobota, kot najvišje priznanje soboške občine, častni znak Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki jo je med letoma 2010 in 2014 tudi vodil, srebrni znak Univerze v Mariboru in plaketo Prometej znanosti za odličnost pri komuniciranju. Je častni član Podvodne reševalne službe Slovenije, za svoje skoraj 40-letno aktivno delovanje kot podvodni reševalec pa je prejel Plaketo Civilne zaščite RS.
 
 
 
Marjan Podobnik

 

Marjan Podobnik se je rodil 24. decembra 1960, v kmečko-delavski družini v Cerknem. Z odliko je maturiral na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji, fakultetno izobrazbo pa si je pridobil na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani in postal diplomirani inženir kmetijstva. Služboval je najprej kot kmetijski svetovalec na Cerkljanskem, nato pa je bil do profesionalnega vodenja poslanske skupine SKZ-LS, direktor Kmetijske zadruge Idrija.

Z ženo Tatjano imata šest otrok, Anjo, Nejca, Blaža, Zalo, Lenarta in Martina. Od leta 2000 živijo v Velikih Laščah.

29. februarja 1988 v Žalcu in 12. maja 1988 v Ljubljani je bil med soustanovitelji Zveze slovenske kmečke mladine (ZSKM) in Slovenske kmečke zveze (SKZ). Slovenska kmečka zveza, ki se je kasneje preimenovala v SKZ – ljudska stranka (SKZ-LS) in nato v Slovensko ljudsko stranko (SLS), je bila prvo ustanovljena demokratična politična stranka po 2.svetovni vojni na tleh Slovenije. Marjan Podobnik je bil najprej podpredsednik SKZ in predsednik ZSKM, od leta 1992 do 2000 pa je bil predsednik SLS, kar je ponovno postal oktobra 2018. Leta 1990 je bil izvoljen v Skupščino RS, postal je tudi vodja poslanske skupine oziroma skupine delegatov SKZ-LS, ki je bila najmočnejša skupina znotraj poslanske skupine Demos. Leta 1992  in leta 1996 je bil izvoljen v Državni zbor RS in bil član naslednjih delovnih teles: Komisije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, Odbora za gospodarstvo in Preiskovalne komisije za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil v poslovanju podjetij HIT d.o.o., Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku in dodelitev koncesij za uvoz sladkorja tudi za potrebe državnih rezerv.

 

Po volitvah leta 1996 in po dolgotrajnih, a neuspešnih prizadevanjih za oblikovanje večinske koalicije skupaj z drugimi programsko sorodnimi strankami, je sodeloval pri oblikovanju velike koalicije z LDS. Od  leta 1997 do leta 2000 je bil podpredsednik Vlade RS, ki jo je vodil dr. Janez Drnovšek. 

V tem času je med drugim koordiniral pripravo zaščitne zakonodaje pred vstopom Slovenije v EU, skupaj s člani kabineta uspešno podprl prizadevanje, da je projekt izgradnje HE na spodnji Savi ostal v slovenskih rokah in preprečil divjo privatizacijo zavarovalnice Triglav. 

Leta 1998 je bil sopokrovitelj prvega zbornika o slovensko-hrvaški meji v Istri, s katerim so postavili strokovne temelje za prihodnja prizadevanja za vzpostavitev dokončne pravične meje med Slovenijo in Hrvaško. Leta 1999 je vodil državni odbor za organizacijo obiska Janeza Pavla II, ki se ga je ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega v Mariboru, udeležilo blizu 200.000 ljudi. 

Leta 2000 se je do leta 2018 umaknil iz profesionalne politike, aktiven pa je ostal v Slovenski narodni zvezi pri SLS.

Po enoletnem vodenju podjetja Telekom, v katerem je med drugim povezal vse Telekomove družbe v skupino Telekom Slovenije in je bil zaradi odločnih posegov v smeri racionalizacije in zmanjševanja nepotrebnih stroškov razrešen, je nadaljeval svojo poklicno kariero kot samostojni podjetnik. Do leta 2015 se je ukvarjal s svetovanjem, nepremičninami in drugimi dejavnostmi v Srbiji in drugih državah. Leta 2015 je pričel aktivno sodelovati z Centrom biotehnike in turizma Grm v Novem mestu in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm, pri pripravi številnih projektov, katerih temeljni cilj je bil vzpostavljanje kratkih verig od proizvajalcev lokalno pridelane hrane do potrošnikov. 

Leta 2007 je skupaj s somišljeniki ustanovil Zavod 25. junij, katerega poslanstvo je prizadevanje za ohranitev celotnega slovenskega ozemlja in morja, ki je bilo na dan osamosvojitve, 25.6.1991, pod slovensko pristojnostjo, za ohranitev neomejenega dostopa Slovenije na odprto morje, za ohranitev in utrjevanje slovenske kulture in jezika, za ohranitev najbolj kakovostne kmetijske obdelovalne zemlje pred nepotrebnimi pozidavami in za ohranitev najbolj kakovostnega in strateško najbolj pomembnega slovenskega premoženja v slovenskih rokah.

Na občnem zboru Društva poslancev 90, julija 2020, je bil soglasno izvoljen za predsednika društva.

 

Opis

Opis

 
 
Organi Društva poslancev 90
 
 
 
 
 
Organi društva izvoljeni na občnih zborih Društva poslancev 90 od ustanovitve dalje

 

Kraj/Leto Organ Ime in priimek Funkcija
Ljubljana    9. 3. 2009 Izvršilni odbor    
    Rudi Moge predsednik
    Ivo Hvalica  podpredsednik
    Dušan Vučko tajnik
    Samo Bevk  blagajnik
    Silva Črnugelj  članica
    Nada Skuk članica
    Zmago Jelinčič Plemeniti član
  Nadzorni odbor    
    Miro Petek  
    Cvetka Zalokar Oražem  
    Vlasta Sagadin  
  Častno razsodišče    
    Janez Podobnik član
    Mag. Herman Rigelnik član
    Jožef Školč član
    dr. Marko Pavliha  namestnik člana
    mag. Eda Okretič Salmič namestnica člana
Ljubljana    17. 3. 2010  Izvršilni odbor    
    dr. Marko Pavliha                                                   predsednik
    Ivo Hvalica podpredsednik
    Nada Skuk                                                                                 tajnica
    Samo Bevk blagajnik
    Rudi Moge                                                                               član
    Silva Črnugelj članica
    Zmago Jelinčič Plemeniti član
  Nadzorni odbor    
    Miro Petek  
    Cvetka Zalokar Oražem  
    Vlasta Sagadin  
  Častno razsodišče    
    Janez Podobnik član
    Mag. Herman Rigelnik član
    Jožef Školč član
    dr. Marko Pavliha  namestnik člana
    mag. Eda Okretič Salmič namestnica člana
Ljubljana   7. 3. 2012   Izvršilni odbor    
    dr. Mitja Slavinec                                                    predsednik
    Jože Horvat                                                 podpredsednik
    Nada Skuk tajnica
    Samo Bevk blagajnik
    Ivo Hvalica               član
    dr. Spomenka Hribar članica
    mag. Barbara Žgajner Tavš članica
  Nadzorni odbor    
    Eva Irgl  
    Rudi Moge                                                                                         
    Franc Pukšič  
  Častno razsodišče    
    Janez Podobnik, član član
    dr. Marko Pavliha                                                        član
    dr. Ludvik Toplak član
    Vladimir Puc namestnik člana
    Vlasta Sagadin                namestnica člana
Ljubljana    20. 3. 2014   Izvršilni odbor    
    dr. Mitja Slavinec                                                   predsednik
    Jože Horvat                                                podpredsednik
    Nada Skuk tajnica
    Jasmina Opec blagajničarka
    Ivo Hvalica                član
    Milenko Ziherl  član
    Sašo Lap član
  Nadzorni odbor    
    mag. Barbara Žgajner  
    Franc Pukšič  
    Ivo Verzolak  
  Častno razsodišče    
    Eva Irgl  članica
    dr. Marko Pavliha                                                             član
    Janez Podobnik član
    Vladimir Puc namestnik člana
    Vlasta Sagadin               namestnica člana
Ljubljana    12.4.2016  Izvršilni odbor    
    dr. Mitja Slavinec                                                   predsednik
    Jožef Horvat podpredsednik
    Nada Skuk                                                                                 tajnica
    Sašo Lap blagajnik
    Ivo Hvalica član
    Milenko Ziherl član
    Bojan Homan član
  Nadzorni odbor    
    mag. Barbara Žgajner  
    Franc Pukšič  
    Ivo Verzolak  
  Častno razsodišče    
    Jože Jerovšek član
    dr. Ludvik Toplak član
    dr. Marko Pavliha član
    Vladimir Puc namestnik člana
    Janez Per namestnica člana
Ljubljana    29.3.2018  Izvršilni odbor    
    dr. Mitja Slavinec                                                   predsednik
    Jože Horvat                                                podpredsednik
    Nada Skuk                                                                                 tajnica
    Sašo Lap blagajnik
    Ivo Hvalica član
    Milenko Ziherl član
    Bojan Homan član
  Nadzorni odbor    
    mag. Barbara Žgajner  
    Franc Pukšič  
    Ivo Verzolak  
  Častno razsodišče    
    Jože Jerovšek član
    dr. Ludvik Toplak član
    dr. Marko Pavliha član
    Vladimir Puc namestnik člana
    Janez Per namestnik člana
Ljubljana    8.7. 2020 Izvršilni odbor    
    Marjan Podobnik                                                     predsednik
    Alenka Jeraj                                                   podpredsednica
    Sašo Lap                                                                        tajnik
    Bojan Homan blagajnik
    Silva Črnugelj                                                                                                      članica 
    Slavko Kmetič član
    Vlado Puc član
  Nadzorni odbor    
    mag. Barbara Žgajner  
    Žarko Pregelj                                                                                          
    Milenko Ziherl  
  Častno razsodišče    
    dr. Marko Pavliha                                                     član
    dr. Ludvik Toplak                                                               član
    Janez Per član
    Jožef Jerovšek namestnik člana
    Franci Feltrin              namestnik člana

 

 

Predsedniki in podpredsedniki Državnega zbora od leta 1992 dalje

Mandatno obdobje

Predsednik

Podpredsedniki

1.

1992-1996

(23.12.1992-28.11.1996)

mag. Herman Rigelnik

23. 12. 1992 - 14. 9. 1994

Jožef Školč

16. 9. 1994 do 28. 11. 1996

- Miroslav Mozetič,

od 23. 12. 1992 do 28. 11. 1996

- dr. Lev Kreft

od 23. 12. 1992 do 28. 11. 1996

- Vladimir Topler

od 3. 3. 1993 do 28. 11. 1996

 

2.

1996-2000

(28.11.1996-27.10.2000)

Janez Podobnik,

 3. 12.1996 - 27.10.2000

 

-Zoran Thaler,

 3. 12. 1996 do 27. 2. 1997

- Borut Pahor, 

3. 12. 1996 do 23. 4. 1997

- dr. Helena Hren Vencelj 23. 12. 1996 do 23. 4. 1997

- Andrej Gerenčer,

od 23. 4. 1997

- Miroslav Luci,

od 23. 4. 1997

- Eda Okretič-Salmič,

od 29. 5. 1997

 

3.

2000-2004

(27.10.2000-22.10.2004)

Borut Pahor,

10. 11. 2000 - 9. 7. 2004

Franc Feri Horvat

od 12. 7. 2004 do 22.10.2004

 

- dr. Mihael Brejc,

10. 11. 2000 do 12. 7. 2004

- Anton Delak,

10. 11. 2000 do 6. 3. 2002

- Irma Pavlinič Krebs,

od 10. 11. 2000

- Valentin Pohorec,

od 23. 4. 2002

 

4.

2004-2008

(22.10.2004-15.10.2008)

France Cukjati

 22.10.2004 - 15.10.2008

 

- mag. Vasja KLAVORA,

od 22. 10. 2004

- Sašo PEČE,

22. 10. 2004 do 28. 7. 2008

- dr. Marko PAVLIHA,

17. 11. 2004 do 27. 3. 2007

 

5.

2008-2011

(15.10. 2008-21.12. 2011)

dr. Pavle Gantar

15. 10. 2008 - 2.9.2011

 

Ljubo Germič

 2. 9. 2011 - 21.12.2011

 

- France Cukjati,

- Miran Potrč,

- mag. Vasja Klavora.

vsi izvoljeni na konstitutivni seji  Državnega zbora 15. 10. 2008

6.

2011-2014

 

dr. Gregor Virant

21.12.2011 - 28. 1. 2013

Janko Veber

27. 2. 2013 – 1. 8. 2014

-Jakob Presečnik

od 21. 12. 2011 do 2. 4. 2013
-Ljudmila Novak

od 21. 12. 2011 do 10. 2. 2012
-Renata Brunskole

od 2. 2. 2012
Romana Tomc

od 9. 3. 2012 do 8. 5. 2014
-Polonca Komar

od 2. 4. 2013

7.

2014-2018

dr. Milan Brglez

1. 8. 2014–22. 6. 2018

-Primož Hainz

od 25. 8. 2014
-Andreja Katič

od 30. 9. 2014 do 13. 5. 2015
-Mag. Bojana Muršič

od 22. 5. 2015 do 16. 5. 2016
-Matjaž Nemec

od 17. 5. 2016

8.

2018-2022

mag. Matej Tonin

22. 6. 2018 – 23. 8. 2018

mag. Dejan Židan

23. 8 2018 - 3. 3. 2020

Igor Zorčič

5. 3. 2020

- Tina Heferle

- Jože Tanko

od 23. avgusta 2018

-Branko Simonovič

od 29. 8. 2018

9.

2022-

mag. Urška Klakočar Zupančič

13. 05. 2022 -

- mag. Meira Hot

- Nataša Sukič

- Danijel Krivec

 

 Vir: Državni zbor RS

https://bit.ly/2C1zeEI


240. članska tridomna Skupščina RS v mandatnem obdobju 1990-1992

 

Konstitutivne seje Zbor Predsednik Podpredsednik
7., 8. in 9. maja 1990  Družbenopolitični dr. Ludvik Toplak Anton Peršak
  Občin mag. Ivo Bizjak Janez Lukač 
  Združenega dela Jože Zupančič Bogo Rogina
       
9. in 10. maja 1990 Prva demokratična Skupščina Republike Slovenije

dr. France Bučar

od 9.5.1990 do 23.12.1992

Vitodrag Pukl, Vane Gošnik


Vir : https://bit.ly/39nTBYR

 

Seznam slovenskih poslancev (1990-1992):

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovenskih_poslancev_(1990-1992)

Seznam evroposlancev iz Slovenije (2004 - 2024)

https://bit.ly/2DX85mH

Vir: Wikipedia, jul 2020

 

Predsedniki Vlade Republike Slovenije

 

Vlada RS  Ime, priimek Mandat Opomba
1. Alojz/Lojze Peterle 16. 5. 1990 - 14.5.1992  
2. dr. Janez Drnovšek 14. 5. 1992 - 25. 1. 1993  
3. dr. Janez Drnovšek 25. 1. 1993 - 27. 2. 1997  
4. dr. Janez Drnovšek 27. 2. 1997 - 7. 6. 2000  
5. dr. Andrej Bajuk 7. 6. 2000 - 30. 11. 2000  
6. dr. Janez Drnovšek 30. 11. 2000 - 19. 12. 2002  
7. mag. Anton Rop 19. 12. 2002 - 3. 12. 2004  
8. Janez Janša 3. 12. 2004 - 21. 11. 2008  
9. Borut Pahor 21. 11. 2008 - 10. 2. 2012  
10. Janez Janša 10. 2. 2012 - 20. 3. 2013  
11. mag. Alenka Bratušek 20. 3. 2013 - 18. 9. 2014  
12. dr. Miro Cerar 18. 9. 2014 - 13. 9. 2018  
13. Marjan Šarec 13. 9. 2018 - 13. 3. 2020  
14. Janez Janša 13.03.2020 - 1. 6. 2022  

15. 

dr. Robert Golob 1.6. 2022 -  

 

Vir: https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/o-vladi/pretekle-vlade/

 

MINISTRI vlad od 1990 - 2020

 

  Alojz Peterle
  Matija Malešič
  akad. dr. Jože Mencinger
POKOJNI dr. Andrej Ocvirk
  dr. Leopold Šešerko
POKOJNI Maks Bastl
  Jožef Jeraj
  Igor Bavčar
  dr. Božidar Voljč
  Viktor Brezar
POKOJNI dr. Andrej Capuder
  dr. Janez Dular
  Franc Godeša
POKOJNI Alojz Janko
  Janez Janša
  Miha Jazbinšek
  Jelko Kacin
POKOJNI Marjan Krajnc
  dr. Marko Kranjec
  Dušan Šešok
  dr. Jožef Jakob Osterc
  Ingo Falk Pasch Wallersberg
  dr. Rajko Pirnat
  Jožica Puhar
  Izidor Rejc
  dr. Dimitrij Rupel
  dr. Peter Tancig
POKOJNI dr. Mihael Gabrijel Tomšič
  Igor Umek
POKOJNI dr. Peter Ferdinand Vencelj
  mag. Herman Rigelnik
  mag. Viktor Žakelj
  mag. Janez Kopač
  mag. Mitja Gaspari
  Miha Kozinc
  dr. Davorin Kračun
  mag. Franc Avberšek
  dr. Maks Tajnikar
  Davorin Valentinčič
  mag. Janez Sirše
  mag. Jože Protner
  Ana Osterman
  dr. Slavko Gaber
  Borut Šuklje
  dr. Janko Prunk
  Rina Klinar
  mag. Anton Rop
POKOJNI Janko Deželak
  Metod Dragonja
  Sergij Pelhan
  mag. Ivan Bizjak
  Andrej Šter
  dr. Pavel Gantar
  Meta Zupančič
  dr. Rado Bohinc
  dr. Andrej Umek
  Zoran Thaler
  mag. Boštjan Kovačič
  Marjan Podobnik
  dr. Marjan Senjur
  dr. Tea Petrin
  Janko Razgoršek
  Ciril Smrkolj
  Jožef Školč
  Mirko Bandelj
  dr. Alojz Krapež
  dr. Tit Turnšek
  dr. Franci Demšar
  mag. Anton Bergauer
  dr. Pavel Zgaga
POKOJNI dr. Marjan Jereb
  dr. Alojzij Marinček
  dr. Boris Frlec
  dr. Božo Grafenauer
POKOJNI Janko Kušar
  mag. Andrej Bručan
  dr. Mihael Brejc
  mag. Zvonko Ivanušič
POKOJNI dr. Jože Zagožen
  Barbara Brezigar
  dr. Lovro Šturm
  dr. Peter Jambrek
  dr. Anton Jerovšek
  dr. Janez Potočnik
  mag. Franc But
  dr. Lucija Čok
  dr. Vlado Dimovski
  dr. Anton Grizold
  dr. Dušan Keber
  Jakob Presečnik
  dr. Andreja Rihter
  dr. Dušan Mramor
  Ivo Vajgl
POKOJNA Zdenka Cerar
  dr. Matej Lahovnik
  dr. Milan Pogačnik
  dr. Marko Pavliha
  mag. Milan Martin Cvikl
  mag. Zdenka Kovač
  Karl Erjavec
  Dragutin Mate
  Marjeta Cotman
  mag. Andrej Vizjak
  dr. Gregor Virant
  Iztok Jarc
  dr. Vasko Simoniti
  Janez Podobnik
  mag. Radovan Žerjav
  dr. Milan Zver
  Mojca Kucler Dolinar
  Zofija Mazej Kukovič
  dr. Ivan Žagar
  dr. Žiga Turk
  Marija Lukačič
  mag. Janez Božič
  dr. Jure Zupan
  dr. Jože Pavlič Damijan
  dr. Janez Drobnič
  Borut Pahor
  dr. Henrik Gjerkeš
  Gregor Golobič
  dr. Ljubica Jelušić
  Katarina Kresal
  dr. Franc Križanič
  dr. Igor Lukšič
  Dorjan Marušič
  Borut Miklavčič
  Irma Pavlinič Krebs
  mag. Zlata Ploštajner
  mag. Darja Radić
  Majda Širca
  dr. Ivan Svetlik
  mag. Duša Trobec Bučan
  dr. Patrick Vlačič
  Aleš Zalar
  dr. Roko Žarnić
  Samuel Žbogar
  akad. dr. Boštjan Žekš
  mag. Dejan Židan
  Ljudmila Novak
  dr. Janez Šušteršič
  Zvonko Černač
  Franc Bogovič
  dr. Vinko Gorenak
  Aleš Hojs
  dr. Senko Pličanič
  Tomaž Gantar
  Igor Maher
  mag. Stanko Stepišnik
  dr. Alenka Trop Skaza
  Gorazd Žmavc
  dr. Anja Kopač
  dr. Uroš Čufer
  Samo Omerzel
  dr. Jernej Pikalo
  dr. Uroš Grilc
  Roman Jakič
  Jožef Petrovič
  mag. Violeta Bulc
  dr. Stanka Setnikar Cankar
  Klavdija Markež
  mag. Julijana Bizjak Mlakar
  Janko Veber
  Boris Koprivnikar
  mag. Vesna Györkös Žnidar
  Andreja Katič
  mag. Mateja Vraničar Erman
  mag. Goran Klemenčič
  Zdravko Počivalšek
  dr. Peter Gašperšič
  dr. Maja Makovec Brenčič
  Anton Peršak
  Irena Majcen
  Milojka Kolar Celarc
  Alenka Smerkolj
  dr. Miro Cerar
  dr. Iztok Purič
  Dejan Prešiček
  Samo Fakin
  Jure Leben
  dr. Andrej Bertoncelj
  mag. Alenka Bratušek
  Boštjan Poklukar
  Rudi Medved
  mag. Ksenija Klampfer
  Aleš Šabeder
  mag. Zoran Poznič
  dr. Aleksandra Pivec
  Simon Zajc
  dr. Angelika Mlinar
  Peter Jožef Česnik
  mag. Matej Tonin
  dr. Anže Logar
  mag. Andrej Šircelj
  mag. Lilijana Kozlovič
  Boštjan Koritnik
  Janez Cigler Kralj
  dr. Simona Kustec
  Jernej Vrtovec
  dr. Helena Jaklitsch

 

 

Slovenski poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu (2019-2024)

https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/evropski-parlament

2019-2024

 

2004-2009

 

2009-2014

 

2014-2019

 

***

 

Poročila za leta od 2012 do 2019 bodo postopoma objavljena na dnu strani v priponkah. 

Posamezni pomembni dogodki so dosegljivi tudi na vrhu spletne strani v zavihku Aktualno.

 

 

Društvo poslancev 90 vsako leto organizira strokovna srečanja

 

Datum

Kraj *Organizator
2008 Maribor Franc Kangler
2009 Nova Gorica Marko Brulc
2010 Koper mag. Eda Okretič Salmič, Tomaž Gantar
2011 Prekmurje dr. Mitja Slavinec
2012 Logatec Vlado Puc
2013 Sl. Konjice Ana Marija Tisovec
2014 Lenart  
2015 Sežana Davorin Terčon
2016 Kr.Gora-Planica Sašo Lap
2017 Celje Sonja Ramšak
2018 Hrpelje-Kozina  
2019 Slovenske gorice in Haloze Franc Pukšič
2020 Logatec prestavljeno Covid
2021 Covid19_23 Pandemija corona virusa
2022 Celje sejem
2023 Gorenja vas / Visoko Milenko Ziherl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Koordinacijo srečanj vodita predsednik DP90 in sekretar ( do leta 2020 nekdanja sekretarka Nada Skuk, od leta 2020 dalje Sašo Lap)

 

 

 

Vabila na redne letne zbore članov Društva poslancev 90

 

2014, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/vabilo-na-redni-volilni-letni-zbor-clanov-drustva-poslancev-90

2015, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/povabilo-na-letni-zbor-clanov-drustva-poslancev-90

2016, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/letni-zbor-clanov-drustva-poslancev-90

2018, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/vabilo-na-letni-zbor-clanov-dp90

2019, http://www.poslanci90.si/?q=aktualno/vabilo

2021   (4) Facebook

 

 

ZAPUSTILI SO NAS ...

 

2001   Vitodrag Pukl
2002   Anton Delak
2003 dr. Jože Pučnik
2005   Franc Potočnik
2008 dr. Janez Drnovšek
2009   Ivan Sisinger
    Valentin Prelovec
    Brane Eržen
    Alojzij Metelko
  dr. Matija Škof
2009   Aleksander Ravnikar
2011   Jaša Zlobec
2012   Janez Lukač
  mag. Janez Jug
2013   Bogomir Špiletič
    Bruno Podveršič
  dr. Jože Zagožen
2014 dr. Franc Zagožen
    Janko Deželak
2015   Peter Bekeš
    Jože Možgan
  dr. France Bučar
2016   Maksimiljan Lavrinc
    Josip Bajc
2017 dr. Dragan Marjan Černetič
    Maria Pozsonec
2018   Leopold Grošelj
    Janez Stariha
2019   Ivan Oman
    Zoran Lešnik
    Ciril Metod Pungartnik
    Tomaž Pavšič
2020   Ivan Verzolak
    Ivan Kebrič
  dr. Ivan Vivod
  dr. Janez Kocijančič
    Franc (Feri) Horvat
    Bojan Kontič
2021   Franc Kramar
    Marjan Drofenik
    Patricija Šulin
2022   Ivo Hvalica

 

* Večino preglednic je prispevala naša kolegica, mag. Eda Okretič Salmič

 

Izvršni odbor Društva poslancev 90 (IO DP90) je na dopisni seji, 10. 9. 2020 z večino sprejel na predlog predsednika DP90, nov znak (logotip DP90)

 

           

Znak DP90                     Plečnikov parlament       Znački DP90 in obletnice

 

 

Produkcija: NETMEDIA