Zakaj nekdanji poslanci nismo vabljeni na proslave ob državnih praznikih?

 
Poslano 14. 2. 2023 na tri znane Protokole v državi ( DZ, Vlada, Predsednica države)
 
 
Spoštovani,
 
Društvo poslancev 90 (DP90) združuje okoli 300 nekdanjih in sedanjih poslank in poslancev iz različnih političnih strank, različnih vrednostnih in političnih opredelitev. Prizadevamo si za  dvig ugleda in krepitev parlamentarizma, za ureditev kontaktov in ustreznega  statusa bivših poslancev, organiziramo pa tudi različna pogovorna srečanja in ekskurzije.
 
Na vas se skladno s sklepom zadnje seje IO DP90 obračamo s prošnjo, da bivše poslanke in poslance vabite na vse slovesnosti ob državnih praznikih v organizaciji države. Razumeli bomo,če bo število kdaj omejeno zaradi omejenosti prostora. 
 
Več kot neprijetno pa nam je pogosto preko TV spremljati slovesnosti iz CD, DZ ali kongresnega trga z množico praznih stolov, kar tudi pri predstavnikih tujih držav in drugih meče slabo luč na Slovenijo in kaže na naš nespoštljiv odnos do lastne države in njenih praznikov. Razumeli bomo tudi,če bomo morali,ko gre za zaprte prostore,kdaj spremljati slovesnost preko tv v preddverju...
 
Ker zastopamo ljudi,ki smo nekateri neposredno sodelovali pri nastajanju naše države,drugi pa pri njenem razvoju,ocenjujemo,da si vabila na državne slovesnosti zaslužimo,kot je to praksa praktično pri vseh nam primerljivih državah. Vsi kontakti naših članov so vam na razpolago, kontakte drugih bivših poslancev, ki žal celovito niso nikjer zbrani,pa pospešeno iščemo,saj nas zanje med drugim prosijo tudi različni protokoli.
 
V upanju,da bo naša prošnja sprejeta z razumevanjem in realizirana,vas v imenu DP90 spoštljivo pozdravljam.
 
Marjan Podobnik
predsednik DP90
 
 
Odgovor Protokola RS, 23. 2. 2023
 

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vašo pobudo glede vabil na državne proslave in z veseljem vam sporočamo, da so bivši poslanke in poslanci že (oziroma od ukinitve epidemioloških ukrepov zopet) vabljeni na državne proslave, pri katerih lahko zanje zagotovimo dovolj prostora. Pri tem naj izpostavimo predvsem osrednjo državno proslavo ob dnevu državnosti kot najpomembnejšo prireditev. Na tiste državne proslave, kjer prostora za dodatnih več kot 500 - kar ob vabilih za po dve osebi lahko pomeni potencialnih 1000 vabljenih oziroma več, kot je celotna zmogljivost mnogih dvoran - žal ni, pa vas zastopajo nekdanji predsedniki Državnega zbora, ki so vedno vabljeni. Ob tem so na državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti vabljeni tudi člani Skupščine Republike Slovenije iz časa osamosvojitve, kar nam nalaga tudi Sklep o določitvi protokolarnih pravil.

Sedeži, ki jih omenjate, ostajajo prazni predvsem zaradi tistih gostov, ki najavijo svoj prihod, a se, vkolikor si premislijo, pred proslavo ne opravičijo. Obenem pa se izogibamo uporabi dela sedežev na levi strani Gallusove dvorane, ki je bila projektirana tudi za prireditve, kot so na primer kongresi, na katerih je dogajanje omejeno na prve lamele odra, saj se na proslavah, kjer je dogajanje globlje na odru, z njih niti ne vidi, niti ne sliši.
Hvaležni smo vaše ponudbe, da nam boste posredovali naslove nekdanjih poslancev, predvsem v primerih, ko se bodo spremenili, pa nam poslanci sami tega ne bi sporočili.

Lep pozdrav,
Protokol Republike Slovenije

 

Odgovor predsednika DP90, 28. 2. 2023

Spoštovani,


hvala za odgovor na našo pobudo, naj se na državne slovesnosti vabi tudi bivše poslanke in poslance osamosvojitvene skupščine in vseh sklicev Državnega zbora. 
Čeprav razumemo morebitne prostorske omejitve, ki jih omenjate, pa izpostavljamo dvoje:
 
1.Slovenija je parlamentarna demokracija. Državni zbor,ki ga sestavljajo poslanke in poslanci, je skladno s tem najvišji državni organ.
2.Slovenija je mlada država,zato smo  številni bivši poslanci s sprejemanjem osamosvojitvene zakonodaje in kasneje neposredno soustvarjali to državo.
 
Upoštevaje ti dve dejstvi je skoraj nemogoče, da bi po kakršnih koli objektivnih kriterijih za katerokoli državno proslavo našteli več kot 200 ljudi, ki so bolj upravičeni do povabil na državne slovesnosti kot bivše poslanke in poslanci.
Glede na kapacitete dvoran in drugih lokacij, kjer vsaj v Ljubljani poteka velika večina državno organiziranih slovesnosti ob državnih praznikih bi želeli, da vsaj člane Društva poslancev 90, ki predstavljamo organizirani del bivših poslancev,v prihodnje vabite na državne slovesnosti,še posebno ob največjih državnih praznikih,dnevu državnosti in dnevu samostojnosti in enotnosti.
Gre za okoli 300 bivših poslank in poslancev. Glede na izkušnje, se zaradi starosti in drugih razlogov na taka vabila odzove 10 do 20% članov DP90, torej 30 do 60.V primeru vaše skrbi, da bi zmanjkalo prostora, lahko postavite krajši rok za prijavo,omejite vabilo na eno osebo, navedete,da bo morda potrebno spremljanje iz preddverja ali v  CD v primeru polne zasedenosti usmerite bivše poslance tudi na sedišča z nekoliko slabšo vidljivostjo.
 
 Naj izpostavimo,da so državne slovesnosti z desetinami ali celo stotinami praznih sedišč(verjetno v teh primerih ne gre le za prazna sedišča zaradi neprisotnosti prijavljenih) tudi zelo slaba predstavitev Slovenije oz našega odnosa  do državnih praznikov.
 
V upanju,da bo naši prošnji ugodeno,vas spoštljivo pozdravljamo.
 
Marjan Podobnik
predsednik DP90
 
P.s.
Z veseljem vam bomo posredovali vse  dodatne kontakte nekdanjih poslancev, ki nam jih bo uspelo pridobiti.

 

Produkcija: NETMEDIA